Socialdemokraterna

Nej. Det är parterna som förhandlar löner. Politikerna ska inte lägga sig i.

Moderaterna

Nej. Lönebildning är en fråga för parterna. Däremot vill vi se en ny form av lärlingsanställningar genom Alliansens inträdesjobb som ska ge lägre lön.

Sverigedemokraterna

Bara för en ny form av lärlingsanställningar. I övrigt värnar vi om den svenska modellen där parterna förhandlar lönefrågan.

Miljöpartiet

Nej. Det är bra att makten över löner och avtalad tjänstepension ligger hos arbetsmarknadens parter. De måste dock ta sitt ansvar för jämställda löner och pensionsavtal.

Centerpartiet

Vi tror på att lagstifta om ingångsjobb med lägre ingångslön. Det handlar inte om att sänka löner för anställda utan att de som står långt från arbetsmarknaden ges möjlighet till ett första jobb.

Vänsterpartiet

Nej. Det skulle vara ett hot mot den svenska lönebildningsmodellen. Sänkta ingångslöner för vissa, riskerar att pressa ned lönerna även för andra grupper på arbetsmarknaden.

Liberalerna

Nej. Däremot vill vi skapa fler chanser för nyanlända och för ungdomar utan gymnasieutbildning genom en ny anställningsform. Ett första jobb med lite lägre lön är mycket bättre än bidragsberoende.

Kristdemokraterna

Nej. Vi föreslår dock inträdesjobb som en ny anställningsform för nyanlända och unga under 23 år utan gymnasieexamen. Inträdesjobben har en lägre ingångslön och sänkt arbetsgivaravgift.

Valfrågan är ett samarbete i LO Mediehus, som består av Arbetet, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren och Sekotidningen.

Inträdesjobb

• Är ett gemensamt förslag från Alliansen (M, C, L, KD).

• Förslaget innebär att partierna vill lagstifta om så kallade inträdesjobb – för nyanlända och unga upp till 23 år – med 70 procent av ingångslönen.