Socialdemokraterna

Grundinställningen är att det är parterna som sköter lönesättningen på arbetsmarknaden.

Miljöpartiet

Huvudprincipen är att parterna hanterar lönerna, men i vissa lägen ska politiken kunna gå in för att höja lönerna, så som den riktade lönesatsningen för lärare.

Vänsterpartiet

Nej. Staten ska inte lägga sig i lönebildningen. Vi vill dock tillföra mer resurser till välfärden och en del kan gå till att höja lönerna.

Sverigedemokraterna

Vi möjliggör, med stora satsningar, högre löner för poliser, vård- och omsorgspersonal samt lärare.

Moderaterna

Vi vill sänka skatten för alla som arbetar, men också göra flera riktade satsningar till exempel på polislöner, för att fler ska stanna i yrket, och på karriärtjänster för lärare. Fler sjuksköterskor ska också kunna specialistutbilda sig med bibehållen lön.

Centerpartiet

Vissa yrkesgrupper bör vi satsa särskilt på. Bland annat poliser och specialistsjuksköterskor ska ges högre löner för att fler ska välja yrkena.

Liberalerna

Ja. Om Sverige ska förbli ett tryggt samhälle där alla har samma livschanser behövs fler lärare och poliser och de förtjänar högre löner. Vi vill höja polisernas löner med i snitt 4000 kronor, huvudlärare med 5000 kronor och lektorers lön med 10 000 kronor i månaden.

Kristdemokraterna

Ja. Karriärlärartjänster i utanförskapsområden ska ge 10000 kronor meri lön. Vi vill även höja lönerna för poliser, särskilt poliser i yttre tjänst.

Valfrågan är ett samarbete i LO Mediehus, som består av Arbetet, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren och Sekotidningen.