Moderaterna

M vill sänka inkomsttaket i a-kassan från dagens 910 kronor per dag till 760 kronor de första 100 dagarna och därefter till 680 kronor. Maximalt antal ersättningsdagar från a-kassan ska minskas till 265. M vill också skärpa reglerna i sjukförsäkringen och säger nej till höjt inkomsttak i sjukförsäkringen och vill återinförq en tidsgräns för hur länge man kan få sjukpenning. M vill även införa en ny karensdag (dag 15 i sjukfallet) och tycker att sjukpenningen efter dag 90 ska sänkas till 75 procent, efter dag 365 till 70 procent.

Socialdemokraterna

Regeringen höjde taket i a-kassan i september 2015 så att inkomster upp till 25 025 kronor i månaden ger ersättning (mot tidigare 18 700 kronor). Tidsgränsen för hur länge man kan få sjukpenning slopades 1 februari 2016. Regeringen arbetar mot målet ”högst nio sjukpenningdagar per försäkrad år 2020”. Efter kritik mot att allt fler nekas sjukpenning har regeringen tillsatt en utredning som bland annat ska se över hur arbetsförmåga bedöms.

Kristdemokraterna

KD vill sänka taket i a-kassan. 760 kronor ska vara högsta dagersättningen de första 300 dagarna, därefter 680 kronor per dag. På sikt bör taket indexeras. Vill som enda alliansparti göra a-kasseavgiften avdragsgill. Sjukförsäkring: Återinför tidsgränsen för sjukpenning. Nej till höjt inkomsttak.

Sverigedemokraterna

SD vill höja taket i a-kassan till 1 200 kronor per dag. A-kassan ska göras obligatorisk. 100 första dagarna behöver man bara söka jobb i sin hemregion. Nej till avdragsrätt för a-kasseavgiften. SD vill inte inte återinföra den gamla tidsgränsen för sjukpenning men är öppna för någon form av tidsgräns. Särskild sorgpeng för föräldrar när ett barn dör.

Liberalerna

L vill gör a-kassan obligatorisk. Nej till avdragsrätt för a-kasseavgiften. Sänk taket – 680 kronor ska vara högsta dagpenning. Dessutom ska ersättningen trappas ner snabbare. L vill återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Inför en ny karensdag dag 15 i sjukfallet. Inför en ny kontrollpunkt dag 300.

Centerpartiet

Sänk taket – lön upp till 22 000 kronor i månaden ska täckas av a-kassan. 80 procents ersättning de 100 första dagarna, 75 procent dag 101 – 200, 70 procent till dag 300 och därefter 65 procent. Nej till avdragsrätt för a-kasseavgiften. Nej till höjt tak i sjukförsäkringen. Återinför den bortre tidsgränsen. Ny karensdag dag 15 i sjukfallet. Utred sjukförsäkringen.

Vänsterpartiet

V vill höja taket och indexera det mot löneutvecklingen. Samma ersättningsnivå hela arbetslöshetsperioden. Vill ha avdragsrätt för a-kasseavgiften. Har medverkat till att slopa bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen och höja taket, vill fortsätta på samma linje.

Miljöpartiet

Vill på sikt höja taket i a-kassan till samma nivå som i sjukförsäkringen. Nej till avdragsrätt för a-kasseavgiften. Har medverkat till att slopa bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen och höja taket. Vill på sikt införa en enda försäkring för sjukdom och arbetslöshet för att människor inte ska ”bollas runt mellan olika myndigheter”.

Sjuka och arbetslösa allt mer utsatta Läs mer om sjukförsäkringen och a-kassan här

Valfrågan är ett samarbete i LO Mediehus, som består av Arbetet, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren och Sekotidningen.