Socialdemokraterna

Vi har ett kongressbeslut på detta, men det måste kunna finansieras. Skattesänkningar och avdrag kostar i likhet med trygghets- och välfärdsförbättringar.

Miljöpartiet

Nej. Vi har inget sådant förslag.

Vänsterpartiet

Ja. Vi vill ha en skattereduktion på 25 procent. För att få fler att gå med i a-kassan bör tröskeln för medlemskap sänkas.

Sverigedemokraterna

Nej.

Moderaterna

Nej. Vi prioriterar resurser till välfärden samt sänkt skatt på arbete för att det ska löna sig bättre att arbeta.

Centerpartiet

Nej. Skatten på arbete bör sänkas generellt i stället.

Liberalerna

Nej. A-kassan måste omfatta fler, men vi tror inte att en avdragsrätt för a-kasseavgiften är lösningen.

Kristdemokraterna

Ja. På 25 procent av a-kasseavgiften.

Valfrågan är ett samarbete i LO Mediehus, som består av Arbetet, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren och Sekotidningen.