Socialdemokraterna

Nej.

Miljöpartiet

Nej. Las är väl utformad och turordningsreglerna fyller sitt syfte.

Vänsterpartiet

Ja. Vi vill ta bort möjligheten för arbetsgivare med högst tio anställda att undanta två personer från turordningslistan.


Moderaterna

Vi vill att kompetens ska väga tyngre i turordningsreglerna. Exakt hur reglerna ska utformas vill vi diskutera med parterna.

Centerpartiet

Vi vill ta bort turordningsreglerna i las, till att börja med för företag med upp till 50 anställda. Arbetsmarknadens parter ska bestämma mer över vilka regler som ska gälla

Liberalerna

Vi vill att kompetens ska ersätta anställningstid som måttstock när turordningslistan upprättas. Turordningslistan ska liksom i dag fastställas i förhandling.

Kristdemokraterna

Ja. Undantagen från turordningsreglerna i las bör utökas från två till fyra personer oavsett företagets storlek.


Sverigedemokraterna

Ja. Undantagen i turordningsreglerna bör ökas från två till fem.

Valfrågan är ett samarbete i LO Mediehus, som består av Arbetet, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren och Sekotidningen.