Vänsterpartiet

Ja, vi vill i stället införa objektiva kriterier för när det är tillåtet med visstidsanställningar. Tillsvidareanställning ska vara norm på arbetsmarknaden. Tidsbegränsade anställningar ska bara få användas när det finns objektiva skäl för det.

Socialdemokraterna

Ja.

Miljöpartiet

Nej. Visstidsanställningar behövs som en viktig del av en flexibel arbetsmarknad. Det som måste motverkas är missbruk av visstidsanställningar där den anställde tvingas till upprepade tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare, och Miljöpartiet har i regering skärpt lagstiftningen kring visstidsanställning.

Moderaterna

Nej. Även om fast anställning är grunden på svensk arbetsmarknad, kan visstidsanställningar vara viktiga som en språngbräda in på arbetsmarknaden. Reformer som ensidigt begränsat visstidsanställningar i andra länder har visat sig minska jobbchanserna – detta drabbar särskilt personer som står längre ifrån arbetsmarknaden, till exempel nyanlända.

Centerpartiet

Nej. Vi vill ha en rörlig arbetsmarknad och det förutsätter att det finns många olika anställningsformer att välja på.

Liberalerna

Nej. Det är viktigt att det finns en flexibilitet på arbetsmarknaden så att fler arbetstillfällen tillkommer och möjligheten att få ett första jobb ökar.

Kristdemokraterna

Nej. De allra flesta har i dag tillsvidareanställning, men visstidsanställningar är viktiga för att öka chansen för människor att komma in på arbetsmarknaden. För många innebär visstidsanställning en väg till ett fast jobb. Den möjligheten måste därför finnas kvar.

Sverigedemokraterna

Nej.

Läs mer om Allmän visstid

• 2 000 på allmän visstid i röda Stockholm Läs artiklen här

• Äldreministern efter Arbetets granskning: Vi måste bli bättre Läs artikeln här

• Allmän visstid lika vanligt i röda och blå kommuner Läs artikeln här

Valfrågan är ett samarbete i LO Mediehus, som består av Arbetet, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren och Sekotidningen.