Socialdemokraterna

Först och främst handlar det om utbildning. Vi tror också på snabbspår, extratjänster och arbete i kombination med utbildning.

Moderaterna

Gör det mer lönsamt att arbeta genom sänkt skatt, men också genom att den som är ny i Sverige ska kvalificera till ersättningar genom arbete eller permanent och laglig bosättning. Tydliga krav på att man ska lära sig svenska. Fler enkla jobb och lärlingsjobb.

Sverigedemokraterna

Drastiskt minska asylinvandringen till Sverige. När det gäller de som redan är i Sverige så får dessa göra sig anställningsbara via utbildningsystemen.

Miljöpartiet

Miljöpartiet ser positivt på parternas och regeringens överenskommelse om etableringsjobb.

Centerpartiet

Inför inträdesjobb och slopa arbetsgivaravgiften helt inom ramen för anställningsformen. Gör det möjligt att anställa till 70 procent av rådande ingångslönen, upp till ett tak om 21 000 kronor. 30 procent av arbetstiden ska gå till att lära sig på jobbet eller till utbildning.

Vänsterpartiet

Arbetsmarknadsutbildning, utbildning i det reguljära utbildningssystemet, praktik, subventionerade anställningar m.m. Åtgärderna ska ske i kombination med språkinlärning.

Liberalerna

Minska trösklar och öka drivkrafter. Fler ska få lära sig svenska tidigt. Gör det mer förmånligt för företag att anställa nyanlända individer.

Kristdemokraterna

Alliansens överenskommelse om inträdesjobb föreslår en ingångslön på 70 procent av lägsta avtalade kollektivavtalslön. 30 procent av arbetstiden går då till att lära sig jobbet på jobbet.

Valfrågan är ett samarbete i LO Mediehus, som består av Arbetet, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren och Sekotidningen.