Vad handlar det om?

IF Metall inledde en strejk på Teslas serviceställen och verkstäder den 27 oktober. Syftet är att få den amerikanska elbilsjätten att teckna kollektivavtal.

Läs det senaste om Teslakonflikten här.

Vilka andra fack är med?

Flera fackförbund, främst inom LO, har varslat om sympatiåtgärder för att öka trycket på Tesla. Det handlar om allt från att inte hantera Teslabilar i svenska hamnar till att blockera postutdelning, städning och reparationer av företagets laddstolpar och verkstäder. I början av nästa år blockeras även sophämtningen av Transport och Kommunal.

Varför vill inte Tesla?

Tesla säger nej till avtal av princip. Företaget har inte kollektivavtal någonstans i världen. I de flesta andra länder regleras minimilöner och villkor dock i lagen. I Sverige sker det i kollektivavtal. 

Men många företag har ju inte kollektivavtal?

Kollektivavtal är frivilligt, men facket kan vidta konfliktåtgärder för att tvinga företag att teckna avtal. Det är det som nu sker mot Tesla.

Hur slår sympatiåtgärderna mot Tesla?

Fackförbunden Sekos och ST:s sympatiåtgärder har inneburit att post till Tesla blockerats och att företaget inte kunnat få tag i registreringsskyltar till nya bilar. Tesla försökte stoppa det rättsligt, men frågan är ännu inte avgjord av domstolarna. Tesla har dock hittat ett sätt att runda blockaden genom att beställa skyltar direkt till kunderna.

Vad sker i de nordiska länderna?

Den första sympatiåtgärden var att stoppa hanteringen av TEslabilar i svenska hamnar. Nu har även hamn- och transportarbetarfack i de nordiska länderna sympativarslat om stridsåtgärder för att hindra Teslabilar från att nå svensk mark. Först varslade Danmark, sedan Norge och Finland. Blockaderna börjar gälla den 20 december.