Vad är kollektivavtal?

En skriftlig överenskommelse mellan fack och arbetsgivarorganisationer om vad som gäller dig och dina kollegor på jobbet och i din bransch. Om din arbetsgivare tecknat kollektivavtal gäller det även dem som inte är med i facket. 

Vad står i kollektivavtal?

Det mesta som rör villkoren på jobbet så som arbetstider, hur lönen sätts, semesterns längd och regler för övertid regleras i kollektivavtal mellan de olika fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna. 

Mer övergripande frågor om försäkringar, pensioner och stöd till den som förlorat jobbet brukar förhandlas i större avtal som gäller flera fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Bestämmer kollektivavtalet min lön?

Nej, inte direkt. Men många avtal har regler om lägstalöner. Det kan ha betydelse när man anställs. Många kollektivavtal anger också hur stora löneökningarna ska vara varje år, och en del av dem garanterar också alla anställda ett visst lönepåslag. I andra avgörs fördelningen av löneökningarna helt i lokala förhandlingar.

Vad gäller om arbetsgivaren saknar kollektivavtal?

Då finns en del regler i lagar till exempel när det gäller arbetstider och semester. När det gäller lön är det upp till arbetsgivaren att avgöra vad den vill betala för ditt jobb. 

Varför regleras inte lönen i lagen?

Den svenska modellen innebär att fack och arbetsgivarorganisationer gör upp om reglerna för arbetsmarknaden och de är tämligen överens om om att det fungerar bra. Så länge de kan reglera villkoren i avtal har de makt att bestämma hur arbetsmarknaden ska fungera. Om politikerna gör det med lagstiftning kan viktiga regler ändras fram och tillbaka beroende vem som vinner valen. Det blir ryckigt och osäkert vad som gäller.

Hur tecknas nya kollektivavtal?

När avtalen löper ut sker det i förhandlingar mellan fack och arbetsgivarorganisationer. När flera avtal förhandlas samtidigt kallas det avtalsrörelse.

Enskilda företag som vill få kollektivavtal kan gå med i en arbetsgivarorganisation så gäller avtalen automatiskt. Annars kan företaget teckna hängavtal. Då gör man en överenskommelse direkt med facket om att ett kollektivavtal som gäller i branschen ska gälla.

Varför vill vissa företag inte ha avtal?

Genom kollektivavtalet förbinder sig arbetsgivaren inte bara att betala löner på en viss nivå och följa andra regler, utan också att betala försäkringar och tjänstepension för de anställda. Vissa arbetsgivare tycker att det kostar för mycket. Andra vill hålla facket utanför och bestämma själva av andra anledningar, eller tycker att kollektivavtal inte behövs. 

Får facket strejka för att få bättre villkor?

Nej. Inte om kollektivavtal finns, då råder fredsplikt. När avtalen har löpt ut eller sagts upp och ska förhandlas om kan man däremot använda strejk och andra stridsåtgärder för att driva krav på det nya avtalets innehåll. Facket kan också ta till stridsåtgärder för att tvinga avtalslösa företag att teckna kollektivavtal, om facket har medlemmar på företaget. 

Avtalsrörelsen 2023

Runt 450 av totalt 650 kollektivavtal på förbundsnivå ska förhandlas om 2023.

Totalt omfattar avtalsrörelsen runt 2,2 miljoner anställda.

Industrins avtal som brukar sätta nivån för löneökningarna på hela arbetsmarknaden löper ut den 31 mars 2023.

Källa: Medlingsinstitutet

Video: Vad är kollektivavtal?

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.