”För jävligt” sa Ari Kouvonen, näringspolitisk expert hos arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen, på måndagen till Arbetet om att statsminister Magdalena Andersson anlitat en städfirma utan kollektivavtal. Även från fackligt håll signalerades att statsministern borde ha varit grundligare.

Här är fem punkter för den som vill försöka försäkra sig om att man köper tjänster av seriösa företag:

Finns verkligen kollektivavtal?

– På vår hemsida har vi ett verktyg som heter kollkollen. Där skriver man in företagets namn eller organisationsnummer och då får man veta direkt om vi har kollektivavtal med dem, säger Lars Fischer, ombudsman på Kommunal.

Han säger att tjänsten ska vara heltäckande med undantag endast för företag som de allra senaste dagarna anslutits till kollektivavtal genom att gå med i en arbetsgivarorganisation, så att de inte hunnit registreras.

Han konstaterar också att man kan ringa facket eller arbetsgivarorganisationen, Almega eller Fremia när det gäller hemstädning, och fråga.

Ari Kouvenen på Almega sa på måndagen till Arbetet att Magdalena Andersson borde ha just kollat med facket eller arbetsgivarorganisationen att kollektivavtal verkligen fanns.

Fler fackförbund har sidor motsvarande kollkollen för den som vill köpa andra typer av tjänster, hos Byggnads heter den kollektivavtalskollen.

Undantagna från fackliga krav på att teckna kollektivavtal är enmansföretag, där ägaren utför jobbet utan anställda.

Är priset rimligt?

Lars Fischer på Kommunal säger att man som kund bör börja med att fråga sig om priset man erbjuds för en tjänst är rimligt.

– Är det för billigt så är det väl för bra för att vara sant. Det bör ligga runt 400 kronor i timmen innan rutavdrag, plus minus 20 till 30 kronor. Är det under 350 spänn börjar jag fundera på hur seriöst det är, säger han om städning.

Är företaget registrerat för F-skatt?

På Skatteverkets hemsida kan man under rubriken hämta företagsinformation snabbt få svar bland annat på om företaget är registrerat för F-skatt. Man skriver in företagets organisationsnummer och sin egen mejladress och får omedelbart besked via mejl.

– Det bör man alltid kontrollera, det ger en ögonblicksbild att hämta uppgifterna, säger Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet hos Skatteverket.

Hon säger att man är skyldig att ha koll på att F-skatt finns när man köper en tjänst. Annars kan man själv åka på ett arbetsgivaransvar för den som utför jobbet – bland annat krav på att betala in sociala avgifter till Skatteverket.

Om det inte finns F-skatt kan man heller inte ta del av rot- eller rut-avdraget.

Är företaget registrerat som arbetsgivare?

Mejlet från Skatteverket i tjänsten ovan visar också bland annat om företaget är registrerat som arbetsgivare och vilka arbetsgivaravgifter Skatteverket har tagit beslut om för företaget de senaste månaderna.

– Det har med företagets seriositet att göra, säger Pia Bergman om värdet av att kolla detta.

Den som har anställda ska vara registrerad som arbetsgivare. Om registrering saknas kan man fråga vem som ska göra jobbet – och kolla upp eventuell underentreprenör. 

Arbetsgivaravgifter betalas som en del av lönekostnaden, om de är låga väcker det frågor.

– Om ett företag redovisar arbetsgivaravgifter på 2000 kronor i månaden motsvarar det löner på 6000. Är det då rimligt i relation till uppdraget hos dig och att de kanske har fler uppdrag? säger Pia Bergman.

Är företaget auktoriserat?

Företag som är med i Almega Serviceföretagen eller Fastighetsarbetsgivarna kan auktorisera sig. Det görs av en nämnd där företagsrepresentanter sitter tillsammans med företrädare även för facken Kommunal och Fastighets, Lars Fischer representerar Kommunal. 

– Auktorisation visar att vi som parter går ut och säger att det här är ett seriöst företag. De betalar löner och skatter som de ska och anlitar inte underentreprenörer som saknar avtal, säger han. 

Auktorisationen måste sökas årligen. Det är en extra seriositetsstämpel enligt Lars Fischer. Men företag som har tecknat kollektivavtal direkt med facket och inte är med i Almega kan inte auktoriseras, nyblivna medlemmar i Almega har kanske heller inte hunnit auktoriseras.

Almega listar auktoriserade företag här.