Med 30 års erfarenhet av städbranschen, varav tio som näringspolitisk expert vid Almega Tjänsteförbunden, ser Ari Kouvonen hur seriösa städföretag pressas allt hårdare av konkurrensen från företag som saknar kollektivavtal.

På frågan hur han reagerar på att Sveriges statsminister har anlitat ett företag som inte har kollektivavtal svarar han:

– Det är för jävligt, kan jag tycka, att en socialdemokrat inte bryr sig om att kontrollera bättre. Men att man gör seriösa inköp är en viktig fråga för alla.

– Vad jag förstår har hon köpt en lågpristjänst. Och det är klart att man kan ta ett lägre pris om man inte betalar försäkringar och annat som ett seriöst företag med kollektivavtal måste göra, säger Ari Kouvonen, som tillägger att han inte har lyckats identifiera det företag som har städat hos Magdalena Andersson, men utgår från att de uppgifter som Expressen och andra media förmedlat är riktiga.

Almega: ”Skulle ha frågat närmare”

Magdalena Andersson säger sig ha frågat städföretagets vd om företaget har kollektivavtal, och fått svaret att företaget har tecknat avtal.

Hur tycker du att hon har hanterat det här?
– Jag skulle fråga lite närmare: Kan företaget verkligen styrka att det tecknar kollektivavtal? Det gäller alla, men inte minst om man är statsminister. Magdalena Andersson har inte gjort speciellt stora ansträngningar för att vara säker på att det är en seriös leverantör.

Statsministern, liksom alla andra, kan vända sig till Almega eller till fackförbundet Kommunal, påpekar Ari Kouvonen.

– Vi är behjälpliga om man hör av sig. Vi hjälper till att kontrollera vare sig det är hemstädning eller städning business to business. Även Kommunal är behjälpliga. Så det är inte speciellt ansträngande att göra den här kontrollen.

Seko: Enkelt att kolla med Kommunal

Sekos ordförande Gabriella Lavecchia är ordinarie ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse. På frågan hur hon ser på att partiets ledare har anlitat städföretag utan kollektivavtal svarar hon i ett mejl: ”Det är så klart inte bra.”

Magdalena Andersson har gjort det mest grundläggande: Att ställa frågan om företaget har kollektivavtal, konstaterar Gabriella Lavecchia.

”Men städbranschen är inte som vilken bransch som helst. Och ett statsråd är inte vem som helst. Jag tror att de allra flesta vet att det inom denna bransch finns en hel del oseriösa företag. I det här fallet hade det varit enkelt att dubbelkolla med Kommunal som snabbt hade kunnat ge svar på om företaget har avtal eller inte.”

Byggnads: ”Många företag ljuger”

Också Byggnads ordförande Johan Lindholm är ordinarie ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse.

”Man kan tycka att det borde räcka med att fråga företaget och det tror jag att många privatpersoner nöjer sig med”, skriver Johan Lindholm i ett mejl till Arbetet.

”Tyvärr vet vi att många skojare ljuger sina kunder rätt upp i ansiktet. Därför har Byggnads en tjänst som heter Kollektivavtalskollen där man enkelt själv kan kolla upp om företaget har avtal. Jag vet att flera fackförbund har liknande tjänster och alla borde ha för vana att kolla där, innan man anlitar företaget.”