Vad är ett kollektivavtal?

Ett avtal mellan arbetsgivarna och fackföreningen om vilken lön och vilka arbetsvillkor som ska gälla i din bransch. Det heter ”kollektiv” därför att avtalet omfattar alla anställda på arbetsplatsen.

Vad innehåller ett kollektivavtal?

Det varierar från bransch till bransch. Men regler om lön, ersättning för övertidsarbete och ob-ersättning finns i nästan alla kollektivavtal. Liksom försäkringar om du skadar dig i jobbet eller blir sjuk. En annan viktig del är tjänstepension, ett komplement till den statliga pensionen. Också regler om anställningsformer och uppsägningstid kan ingå.

Omfattas jag av kollektivavtal?

Fråga din arbetsgivare! Om du omfattas av kollektivavtal står detta också i ditt anställningsavtal.

Gäller kollektivavtalet även om jag inte är med i facket?

Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal gäller avtalet även dig som inte är medlem i facket. Däremot kan du inte få hjälp av facket om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren eller blir uppsagd.

Vad ska jag tänka på om det inte finns kollektivavtal på mitt jobb?

Du måste själv förhandla om din lön (i Sverige finns ingen lag som garanterar en viss lägsta lönenivå). Du är inte heller garanterad att lönen höjs med jämna mellanrum, så även löneökning måste du förhandla om. Eller begär att få inskrivet i ditt anställningsavtal att lönen ska öka varje år enligt det kollektivavtal som gäller för branschen. Du gör också klokt i att begära tjänstepension, eftersom tjänstepensionen är en viktig del av din totala pension.