Privatanställda arbetare

Genomsnittlig årlig avkastning 2012 – 2019: 11,1 procent.

Tjänstepensionen för privatanställda arbetare kallas Avtalspension SAF-LO. Tjänas in från 24 års ålder. För dem som inte aktivt väljer ett annat sparande förvaltas pensionen av pensionsbolaget AMF.

Privatanställda tjänstemän

Genomsnittlig årlig avkastning 2012-2019: 10,8 procent.

Tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän kallas ITP. Tjänas in från 25 års ålder. För dem som inte aktivt väljer ett annat sparande förvaltas pensionen av Alecta.

Statligt anställda

Genomsnittlig avkastning 2012 – 2019: 8,5 procent.

Tjänstepensionen för statligt anställda kallas PA 16. Tjänas in från första anställningsdagen. Sammanlagt 6 procent av lönen avsätts till tjänstepension, mot 4,5 procent för privat och kommunalt anställda. För dem som inte aktivt väljer ett annat sparande förvaltas pensionen av pensionsbolaget Kåpan.

Kommunalt anställda

Genomsnittlig avkastning 2012 – 2019: 6,9 procent.

Tjänstepensionen för kommunalt anställda kallas AKAP eller KAP/KL. Tjänas in från första anställningsdagen. För dem som inte aktivt väljer ett annat sparande förvaltas pensionen av pensionsbolaget KPA.

Källa: Konsumenternas försäkringsbyrå. Jämförelsen gäller unga sparare. AMF tar ut något högre avgift, 0,18 procent av kapitalet, mot 0,11 procent hos de övriga bolagen. För att kompensera för det behöver AMF, allt annat lika, ge 0,07 procent mer i årlig avkastning än de andra. Vilken avkastning olika förvaltare har haft historiskt säger ingenting om hur de kommer att lyckas i framtiden.