Tjänstepension är ett komplement till den statliga pensionen som du har om det finns kollektivavtal på din arbetsplats.

Du kan välja vilken typ av sparande du vill ha och vem som ska ta hand om pensionen.

Men en stor del av de anställda gör inget aktivt val (det gäller till exempel två tredjedelar av de privatanställda arbetarna).

Då sparas pengarna i en så kallad traditionell försäkring. Det betyder att de placeras i en blandning av aktier, obligationer och fastigheter, och att förvaltaren garanterar att du får ut en viss procent av ditt sparande när du går i pension.

Jämförelsen i denna artikel avser just avkastningen på ”icke-väljarnas” sparande.

Skillnaderna i avkastning har flera orsaker, men beror främst på att AMF och Alecta har en större andel aktier i sin förvaltning än Kåpan och KPA, en stor fördel under de senaste årens börsuppgång.

Att bolagen har olika balans mellan aktier och obligationer har i sin tur flera orsaker.

En är att bolagen ger olika starka garantier. Ju högre krav på garanti, desto svårare att ta den risk som svängningarna på aktiemarknaden innebär.

En annan orsak är att särskilt AMF har en mycket stor ekonomisk buffert, vilket även det ökar möjligheten att ta finansiella risker.

Det spelar också stor roll att särskilt AMF har åldersanpassat sparandet, så att en 25-åring har en stor andel aktier i sitt sparande medan äldre sparare tar mindre risk.

Jämförelsen, som Konsumenternas försäkringsbyrå har gjort för Arbetet, avser de yngsta spararna. Det gynnar AMF, medan avkastningen för KPA är den samma för samtliga sparare oavsett ålder.

I sina kommentarer till Arbetet säger de fyra bolagen att dessa skillnader gör jämförelsen orättvis.

– Visst har bolagen olika förutsättningar. Men i slutänden är det viktiga hur mycket pengar du har på kontot när du går i pension, kommenterar Mikael Nyman, pensionsexpert och chefredaktör för Pensionsnyheterna.

– För kommunalt anställda är varje hundralapp i pension viktig. Men man kan inte ha både hängslen och livrem hela livet. Med lägre risk i portföljen får man lägre avkastning.

Mats Langensjö, oberoende expert på kapitalförvaltning, har bland annat har utrett ”icke-valsalternativet” i premiepensionssystemet på regeringens uppdrag.

Han anser att jämförelsen visar på överraskande stora skillnader i avkastning.

– De här fyra aktörerna är Sveriges viktigaste pensionsbolag, då de har hand om den viktiga tjänstepensionen för en stor del av svenskarna.

– Jämförelsen visar att investeringsinriktning och kvalitet i förvaltningen är viktigt. Om man i ett förenklat exempel säger att skillnaderna i avkastning består hela yrkeslivet kommer en kommunalanställd att få väsentligt lägre pension än en privatanställd med samma lön, arbetstid och pensionspremie.