Arbetsskada

Om du skadar dig i jobbet, eller på väg till och från jobbet, kan du få ersättning för inkomsten du förlorar som sjukskriven. Liksom för utgifter du har haft på grund av skadan, för ärr och invaliditet, och för fysiskt och psykiskt lidande. Försäkringen kallas TFA. Anmäl skadan till din arbetsgivare, få läkarintyg som visar vad du råkat ut för och sök ersättning från Afa Försäkring.

Sjukdom

Har du varit sjuk längre än arbetsgivaren betalar sjuklön (14 dagar för privat anställda, 90 dagar för kommunalt anställda) finns en försäkring som heter AGS. Den kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan, så att du totalt får 90 procent. 

Om du går från sjukpenning till sjukersättning måste du anmäla till Afa igen, eftersom du då kan få nya pengar.

Föräldraledighet

Om du är föräldraledig kan du få föräldrapenningtillägg. Det kompletterar föräldrapenningen från Försäkringskassan så att ersättningen totalt blir omkring 90 procent. Tillägget ges i upp till 180 dagar och går att få tills barnet fyllt 18 månader. Tillägget betalas bara för en sammanhängande period, så planera noga innan du anmäler till Afa.

Arbetslöshet

Du som har fyllt 40 år och har fast jobb kan få så kallat avgångsbidrag om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Summan är från 37 070 kronor för en 40 åring till 53 911 kronor för 60-plusare. Kommunalt anställda kan i stället få a-kasseutfyllnad från Omställningsfonden.

Pension

Tjänstepensionen kompletterar den allmänna, ”statliga” pensionen. För många LO-medlemmar som går i pension i dag svarar tjänstepensionen för 15 – 20 procent av den totala pensionen, och för de unga väntas tjänstepensionen bli ännu viktigare. Tjänstepensionen börjar betalas ut automatiskt när du fyller 65 år. Meddela det bolag som förvaltar din pension om du vill ta ut den tidigare (tidigast från 55 år), eller tvärtom senare.

Livförsäkring

Om du dör kan dina anhöriga få ett engångsbelopp från tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, samt pengar till begravningen. Engångsbeloppet är högre ju yngre du är när du dör. Som mest (om du dör före 55 års ålder) är beloppet 285 600 kronor, plus en summa för varje barn (95 200 för barn under 17 år). Är du privatanställd görs anmälan till Afa, för kommunalt anställda till KPA.

…och mer

Förutom de försäkringar du har genom kollektivavtal kan du ha försäkringar som ditt fackförbund har tecknat för dig. Ett exempel är sjuk- och efterlevandeförsäkring, som är obligatorisk hos Pappers, medan medlemmar i andra LO-förbund omfattas så länge de inte tackar nej. Försäkringen ger extra pengar vid arbetsoförmåga och dödsfall, och en engångssumma på 50 000 kronor vid ett antal diagnoser som cancer, Parkinsons sjukdom och stroke. Här gör du anmälan till Folksam.

Se upp!

De senaste åren har företag dykt upp som har som affärs­idé att söka försäkringsersättningar åt människor, också från avtalsförsäkringarna. Insurello och Axxido är ett par exempel. 

De här företagen kan ta så mycket som 25 procent av din ersättning i avgift. Om du gör anmälan på Afas hemsida
afaforsakring.se får du pengarna själv, det går fortare, och det är inte svårt.