Vad är en arbetsskada?

Olycksfall i arbetet känns självklara, men som arbetsskada räknas också arbetssjukdomar som man fått av till exempel tungt arbete, samt skador på väg till och från arbetet.

Även smittsamma sjukdomar som man fått om man jobbar i ett riskyrke räknas som arbetsskador. Det kan handla om vårdpersonal som smittas och drabbas av exempelvis hepatit, tuberkulos och numera även covid-19.

Hur ska skadan anmälas?

Skadar du dig på jobbet är det arbets­givarens skyldighet att anmäla olyckan till Försäkringskassan och informera skyddsombud. Är olyckan allvarlig ska den också anmälas till Arbetsmiljöverket så att framtida olyckor kan undvikas.

Om din arbetsgivare inte anmäler kan du eller ditt skyddsombud göra det själva. Du ska få ett brev från Försäkringskassan som meddelar att anmälan kommit in.

Att anmälan görs direkt är viktigt eftersom det är då man kommer ihåg alla omständigheter bäst. Det kan bli viktig bevisning om du får framtida men.

Vilken ersättning får man?

Du har rätt till vanlig sjuklön om du skadar dig på jobbet och sjukpenning från Försäkringskassan efter två veckor.

Utöver sjukpenningen kan du också ha rätt till annan hjälp från Försäkrings­kassan. Det kan handla om ersättning för tandvård, hjälpmedel eller sjukvård utomlands. Det sker inte automatiskt när skadan anmäls utan du måste själv ansöka om stödet.

Får man inget extra?

Jo, om din arbetsplats har kollektivavtal är du försäkrad via Afa Försäkring och det kan ge extra ersättning. Försäkringen kan täcka mellanskillnaden mellan sjukpenning eller livränta och din normala inkomst.

Du kan också få ersättning för sveda och värk och bestående men, samt kostnader i samband med skadan. Du måste själv anmäla skadan till Afa. Se till att skicka med så mycket underlag som möjligt, som läkarintyg och eventuella kvitton.

Hur är det med livränta?

Om din skada gör att du kommer att tjäna mindre än vanligt under minst ett år kan du ha rätt till så kallad livränta. Då måste dock din inkomst ha minskat med minst en femtondel. Försäkringskassan måste också gå med på att sjukdomen uppstått på grund av ditt arbete.

Livräntan från Försäkringskassan ska täcka den inkomst du förlorat på grund av arbetsskadan men kan maximalt vara 29 750 kronor i månaden (2021). 

Olycka på väg till jobbet?

Cyklar du omkull på vägen till eller från jobbet kan du ha rätt till ersättning. Skador under resvägen räknas också som arbetsskador, om du drabbas längs din vanliga resväg. Hämtar du barn på förskolan räknas det också, men inte en omväg för exempelvis shopping.

Ersättningen kommer från Afas arbetsskadeförsäkring om inget motorfordon är inblandat. Då är det i stället bilägarens trafikförsäkring som träder in. 

Checklista: Anmäl och dokumentera

Skyddsombud! Se till att arbetsgivaren anmäler skadan till Försäkringskassan och till Arbetsmiljöverket på anmalarbetsskada.se