Kolla upp ekonomin

Kolla hur stor pensionen blir beroende på när du går i pension. Verktyg för detta finns på pensionsmyndigheten.se och minpension.se. Tumregeln är att varje år du jobbar efter 65 år ger 6–11 procent extra pension i månaden före skatt. Prova gärna att leva en månad på den summa du ska klara dig på som pensionär.

Se upp om du tjänat lite!

Har du låg inkomst, eller har du arbetat få år? Troligen har du rätt till garantipension. Att fortsätta arbeta efter 65 höjer då pensionen mindre än i tumregeln ovan. Att ta ut pension samtidigt som du jobbar kan vara ett alternativ. På pensionsmyndigheten.se kan du räkna på om du har rätt till bostadstillägg.

Glöm inte att skatten ska dras

Beloppen i pensionsprognoserna är före skatt. För att se vad du får efter skatt kan du gå in på skatteverket.se
och leta fram skatte­tabellen för din kommun. Där kan du se skatten på pension som tas ut både före och efter det år du fyller 66. När du fyller 66 år är skatten betydligt lägre. 

Hur ska du ta ut pensionen?

För dig som har nära till pensionen finns ett nytt verktyg på minpension.se som kallas ”uttagsplaneraren”. Där kan du laborera med olika uttagstider för olika delar av pensionen, lägga upp en detaljerad plan om du vill trappa ner jobbet gradvis, och se vad du får före och efter skatt.

Pensionär på hel- eller halvtid?

Allmän pension är mycket flexibel. Du kan ta ut den på 100, 75, 50 eller 25 procent, och kombinera med jobb på heltid eller deltid. Det går också att pausa pensionen. Tjänstepension går i de flesta fall bara att ta ut på 100 procent. Men inom Avtalspension SAF-LO kan du numera jobba deltid och samtidigt ta ut pension på deltid de sista åren i yrkeslivet.

Lever du ensam?

Om du inte har familj (make/maka, sambo, registrerad partner, barn), se till att du inte har åter­betalningsskydd för din tjänste­pension. Skyddet innebär att anhöriga får pensions­pengarna om du avlider, men sänker pensionen. Är du kommunalt anställd har du återbetalningsskydd som förval tills du tar bort det.

Planera i god tid

Odla dina intressen och sociala kontakter medan du fortfarande jobbar. Och fundera över vad du vill göra när arbetslivet är över. Många blir överraskade över hur mycket ledig tid de får som pensionärer.

6 saker att hålla koll på

  1. Allmän pension betalas inte ut förrän du ansöker om den. Anmäl tre månader i förväg.
  2. För privatanställda arbetare betalas tjänstepensionen ut automatiskt när du fyller 65 år om du inte ber om någonting annat. För kommunalt, regionalt och statligt anställda gäller andra regler.
  3. När du väl har börjat ta ut tjänste­pension går uttaget inte att stoppa, och du kan inte ändra uttagstiden.
  4. Du som är fast anställd har rätt att fortsätta arbeta tills du fyller 68 år. (2023 höjs gränsen till 69 år.)
  5. Från och med det år du fyller 66 år är skatten på lön betydligt lägre än innan.
  6. Om du tar ut pension och jobbar samtidigt, får du mindre ersättning från a-kassan om du skulle bli arbetslös.