Måste jag berätta för chefen?

Du har ingen skyldighet att berätta för din arbetsgivare att du eller din partner väntar barn. Vill du vara föräldraledig måste du däremot anmäla det minst två månader i förväg. Du ska samtidigt berätta hur länge du tänkt vara borta från jobbet.

Hur ska jag berätta att jag är gravid?

Graviditet kan så klart vara ett laddat ämne. Men här finns inga rätt och fel här. Gör som du anser är bäst. Begär ett möte eller mejla. Det kan dock vara klokt att berätta för chefen innan du sprider den glada nyheten till kollegorna.

Ska jag jobba som vanligt om jag är gravid?

Vissa jobb kan vara extra riskabla för den som är gravid – det kan handla om buller, vibrationer, tunga lyft, kemikalier eller smittorisker. När din chef får reda på att du är gravid din arbetssituation genast riskbedömas, och risker ska tas bort direkt. Om inte det går, ska du få andra arbetsuppgifter. Några arbeten är förbjudna för gravida, exempelvis att hantera bly och vissa smittoämnen. Mer information hittar du hos Arbetsmiljöverket.

Men om jag inte kan flyttas, då?

Ibland finns det inga andra uppgifter på din arbetsplats, även om ditt eget jobb är riskabelt för en gravid. Då kan du ha rätt till graviditetspenning från Försäkringskassan. Den kan vara på deltid eller heltid och innebär knappt 80 procent av din lön, men högst 759 kronor per dag.

Har jag som gravid rätt att vila på jobbet?

Är du gravid eller ammar ska din arbetsplats ordna så att det går att ”vila i liggande ställning”. Du ska alltså kunna lägga dig ner och pusta ut en stund om det skulle behövas.

Får chefen ge mig sämre jobb och lön?

Här är lagen tydlig. Du ska inte bli missgynnad på jobbet för att du är gravid eller föräldraledig. Vid en lönerevision ska chefen inte väga in att du är borta från jobbet utan utgå från tiden innan ledigheten. Har du en provanställning får den inte avslutas för att du blivit gravid. Graviditet får inte vägas in vid ett beslut om befordran. Bryter chefen mot det här kan du få skadestånd.

Ska jag berätta att jag väntar barn när jag söker jobb?

Du behöver inte berätta att du är gravid när du söker jobb. Skulle du göra det och inte få jobbet av den anledningen är det diskriminering. En rad rättsfall har slagit fast att det är olagligt att neka någon ett jobb på grund av en graviditet. 

Får jag göra ultraljud på arbetstid?

Det finns ingen rätt i lagen att besöka mödravården på arbetstid. Båda föräldrarna får dock ta ut föräldradagar för att delta i sådana besök eller i föräldrautbildning. 60 dagar innan födseln är beräknad får du som är gravid också börja ta ut föräldradagar fritt.

Ditt kollektivavtal kan dock ha bättre regler än lagen. Vissa avtal ger möjlighet göra några besök på mödravårdscentral på betald arbetstid. Kolla upp vad som gäller för just dig.

Källor: Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Prevent