DISKRIMINERING.En kvinna anförtror sig för en kollega om sin tidiga graviditet. Inte ens familjen vet.

Kollegan berättar för chefen. Chefen kallar till stormöte. Kvinnan bjuds inte in.

På mötet diskuteras kvinnans graviditet. Kvinnan anmäler kränkande särbehandling och en internutredning görs.

På ett möte fälls den kryptiska kommentaren om att kvinnan inte har så lång tid kvar. Och då förstår hon – företaget anser att hon är visstidsanställd.

Trots att både vikariat och tillsvidare är ikryssat på hennes avtal. Hon skulle ju först vikariera för en kollega, sen gå till sin ordinarie fasta anställning. Företaget menar att de kryssat i ”tillsvidare” av misstag.

Det här är ett av fallen från 2018 som rör gravida. Totalt har minst sex stämningar varit aktuella i Arbetsdomstolen i år. Ytterligare ett fall rör en kvinna som blev av med jobbet när hon vabbade.

– Jag uppfattar det som en relativt vanlig diskriminering och mörkertalet är nog stort. Kvinnor orkar kanske inte gå igenom en process. De vill inte riskera repressalier eller ses som besvärliga, säger Marie Nordström, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Onsdagen den 28 november avgjordes ett av fallen i AD. Ord stod mot ord. När den kvinnliga managementkonsulten skulle skriva på avtalet sa hon att hon var gravid.

Arbetsgivarna är ofta förlikningsvilliga. Det här innebär dålig publicitet för dem

Sofia Wolff, Unionen

Under en avslutningsfika innan kvinnan skulle påbörja sin sjukledighet ska vd:n ha sagt ”det där med din graviditet, det gjorde du på ett jävligt fult sätt” – något bolaget nekar till.

Samma dag som kvinnan kom hem från förlossningen fick hon beskedet att provanställningen skulle avbrytas i förtid.

Enligt domen är det dock inte bevisat att det handlar om diskriminering.

– I den här typen av mål är det en särskild utmaning. Det är ofta ett svårt bevisläge att påvisa sambandet mellan graviditeten och den avbrutna provanställningen, säger Julia DeMarinis Giddings, ansvarig processförare på DO.

Arbetet har gått igenom AD-domar från de senaste fem åren, totalt sex stycken, samt stämningsansökningar från den senaste tiden.

De rör både gravida kvinnor och de som ska vara eller är föräldralediga.

En sak har fallen gemensamt: Det är när kvinnan berättar att hon är gravid som problemen börjar. Kvinnor som inte får komma på intervju, som inte längre är aktuella för jobbet eller som plötsligt får sina provanställningar avslutade.

För även om arbetsgivaren inte behöver ange skäl för att avbryta provanställningen får det inte finnas ett samband med att den anställda är gravid.

En kvinna som för flera år sedan drev sitt fall vidare till AD med hjälp av diskrimineringsombudsmannen – och vann – vill inte ställa upp på intervju.

Hon nekades jobb när hon berättade att hon var gravid och en av orsakerna var just graviditeten, ansåg AD.

”Är man tidigt i en graviditet så tycker jag väl inte att det är behövligt”, svarar hon på Arbetets fråga om hur hon i dag ser på att berätta för arbetsgivaren om man är gravid.

Trots förbud mot att diskriminera och missgynna gravida kvinnor på jobbet fortsätter rapporterna att strömma in till facken och Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Anmälningar till DO på grund av föräldraskap och graviditet kan hamna i olika kategorier.

Kopplingen till diskrimineringsgrunden, det vill säga kön, är så pass tydlig när det handlar om graviditet

Marie Nordström, LO-TCO Rättsskydd

De som rör missgynnande i samband med föräldraledighet har ökat de tre senaste åren – från 58 år 2015 till 83 i fjol.

Här kan fall med gravida ingå, eftersom du kan bli missgynnad på grund av kommande föräldraledighet. Anmälningarna som rör diskriminering på grund av kön har också ökat – här ingår bland annat gravida kvinnor i arbetslivet.

DO kan driva ärenden i domstol, utifrån diskrimineringslagen och missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen.

Men myndigheten får bara bedriva tillsyn utifrån diskriminering.

Enligt DO är det ett problem att ingen myndighet i dag har tillsynsansvar över missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. Det vill DO att regeringen ska ändra på.

– Då har man en annan möjlighet att undersöka om arbetsgivare lever upp till de skyldigheter de har. Jag tror det skulle finnas mycket att vinna på det, säger DO:s processförare Julia DeMarinis Giddings.

Många stämningar slutar i förlikning. De få domar som finns är oftast till kvinnornas fördel.

LO-TCO:s jurist Marie Nordström förklarar varför kvinnorna oftast får rätt – eller i alla fall ersättning.

– Kopplingen till diskrimineringsgrunden, det vill säga kön, är så pass tydlig när det handlar om graviditet.

– Arbetsgivarna är ofta förlikningsvilliga. Det här innebär dålig publicitet för dem, säger Sofia Wolff, förbundsjurist på Unionen som drivit flera fall med gravida på sistone.

Hon tycker att det är bra att kvinnorna får kompensation, men ser ett problem i att det oftast slutar med förlikning.

– Det innebär att ärendet inte kommer upp till prövning och då kan man inte heller hämta vägledning från det.

Tjänar man på att vara öppen med sin graviditet?
– Tyvärr inte alltid, särskilt inte om man är provanställd. Kan man vänta tills man blir fast anställd så kan det vara att rekommendera. Men det går inte alltid, ofta mår man ju illa och ibland syns det.

Enkät: Skulle du tala om att du väntar barn när du är på anställningsintervju?

Daniel Persson, 33 och Josefine Malmarowski, 33 driver ett skogsmaskinsföretag och studerar in gymnasiet, Örebro

– Nej, säger Josefine Malmarowski.

– Och jag som är arbetsgivare skulle aldrig bry mig, säger Daniel Persson.

– Vi pratade faktiskt om det här i går, en man på ditt jobb skulle bli pappa och jag frågade hur du skulle reagera om det varit en kvinna. Man hör så ofta om att kvinnor som är gravida blir nekade jobb. Jag vet flera i min vänkrets. Vilket är jätte-fel och diskriminerande.

– Det är ju kompetensen man går på. Ska någon vara föräldraledig får man väl lösa det. Och män är ju ofta hemma de med, säger Daniel Persson.

Anonym, 30-årsåldern jobbar i statliga sektorn

– Det där är så himla klurigt. Jag vill säga ja. Men jag tror inte att jag skulle vara så modig. Särskilt inte eftersom jag jobbar statligt, jag upplever att det är svårare där. Ändå har jag kollegor som sökt jobb och fått jobb trots att de varit gravida.

Sakari Nieminen, 26 busschaufför, bor i Finland

– Troligen skulle jag berätta att jag behöver vara föräldraledig. Så att de har en förståelse för det när det händer. Nej, jag är inte rädd för att bli missgynnad på grund av det. Jag tror att de skulle vara förstående.

Mirella Dizdan, 43 utredare på myndighet, Norrköping

– Nej, jag skulle inte berätta. Det handlar om rädslan över att inte få jobbet. Jag skulle överväga att inte ens gå på intervjun. Men är man arbetslös så kan man ju vara i en helt annan situation.

Charlotta Ekeström, 45 utredare på myndighet, Örebro

– Om jag var gravid i det skedet att det inte syntes skulle jag inte berätta. De har inte med den saken att göra. Det är inte relevant för jobbet.

Petronella Domeij, 35 banksäljare, Stockholm

– Det har jag inte funderat på. Jag vet ju att de inte får låta det påverka. Jag kanske inte hade berättat om de inte frågat.

Tips om du blir diskriminerad!

  1. Spara mejl och sms från din arbetsgivare.
  2. Spela in avgörande samtal med chefer. Det är tillåtet så länge du är med på mötet.
  3. Ta med dig någon på möten så att fler hör vad som sägs.

När måste man berätta? Du behöver inte berätta förrän du själv vill det. Men om du ska gå på föräldraledighet ska du anmäla det två månader i förväg.