1 Hur många vab-dagar finns det på ett år?

Du och den andra föräldern får tillsammans 120 dagar per barn och år. De sista 60 dagarna kan du bara få ersättning för om barnet är sjukt och inte om barnets ordinarie vårdare är sjuk.

Om barnet har en allvarlig sjukdom, som innebär en fara för barnets liv, kan du få obegränsat antal dagar. Då krävs ett särskilt läkarintyg.

2 Vilken ersättning får jag?

Du får 80 procent av lönen på inkomster på upp till 29 750 kronor i månaden. Det gör att du maximalt kan få 1 066 kronor per dag. Vissa kollektivavtal kan ge extra pengar vid vab.

3 När behövs ett läkarintyg?

I normala fall krävs ett läkarintyg om ditt barn är sjukt mer än sju dagar. I och med pandemin har gränsen förlängts till 21 dagar.

4 Jag har covid-19. Mitt barn har inga symptom, men får inte vara i förskolan/skolan. Får jag eller den andra föräldern ersättning?

Om det finns anledning att misstänka att ditt barn sprider smitta kan du eller den andra föräldern få ersättning för vab. Det är en läkare eller en sjuksköterska som gör den bedömningen.

Du kan inte få ersättning om själv är sjukskriven.

5 Kan jag vabba om förskolan/skolan stänger?

Ja, om regeringen, kommunen eller förskolan/skolan beslutar att stänga med anledning av covid-19 kan du få ersättning för vab om du inte kan jobba eller går miste om a-kassa.

6 Är ersättningen densamma vid skolstängning som för vanlig vab?

NEJ. Du får cirka 90 procent av den ersättningen du normalt brukar få.

7 Jag arbetar hemifrån och mitt barn har blivit sjukt – har jag rätt till vab?

JA. Om du inte kan jobba för att du måste ta hand om ditt sjuka barn kan du få ersättning för vab.

8 Mitt barn är mellan 12 och 16 år – vad gäller?

Om du inte redan har ett beslut som ger rätt till vab behöver du ett läkarutlåtande från första dagen. Det ska styrka att ditt barn har ett särskilt vård- eller tillsynsbehov som gör att du måste avstå från ditt arbete för att vårda barnet.

Från och med den 25 april 2020 kan ditt barns vård-eller tillsynsbehov även styrkas av andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården eller inom skolan.