Hur många vad-dagar finns det på ett år?

Du och den andra föräldern får tillsammans 120 dagar per barn och år. De sista 60 dagarna kan du bara få ersättning för om barnet är sjukt och inte om barnets ordinarie vårdare är sjuk.

Om barnet har en allvarlig sjukdom, som innebär en fara för barnets liv, kan du få obegränsat antal dagar. Då krävs ett särskilt läkarintyg.

Vilken ersättning får jag?

Du får 80 procent av lönen på inkomster på upp till 29 750 kronor i månaden. Det gör att du maximalt kan få 1 066 kronor per dag. Vissa kollektivavtal kan ge extra pengar vid vab.

När behövs ett läkarintyg?

I normala fall krävs ett läkarintyg om ditt barn är sjukt mer än sju dagar. I och med pandemin har gränsen förlängts till 21 dagar. Men från och med 1 november är de tillfälliga pandemireglerna borta och läkarintyg ska återigen lämnas vid dag 8. 

Någon i mitt hushåll har covid-19. Får jag fortfarande gå till jobbet?

Ja, du kan gå till jobbet om du är vaccinerad med två doser för minst två veckor sedan. Och inte har några symtom själv. Samma sak gäller om du haft bekräftad covid-19 senaste halvåret. Om du varken är vaccinerad eller haft covid-19 nyligen ska du stanna hemma och testa dig. 

Barnen är snoriga – när får de återvända till skola och förskola?

De kan gå tillbaka när de känner sig friska även om de fortfarande har ”vissa luftvägssymtom”, enligt Folkhälsomyndigheten. De ska även ha varit feberfria ett dygn. Tanken är att föräldrar ska göra en egen bedömning utifrån de här riktlinjerna. 

Kan jag vabba om förskolan/skolan stänger?

Ja, om regeringen, kommunen eller förskolan/skolan beslutar att stänga med anledning av covid-19 kan du få ersättning för vab om du inte kan jobba eller går miste om a-kassa. Du får cirka 90 procent av den ersättningen du normalt brukar få vid vab.

Jag arbetar hemifrån och mitt barn har blivit sjukt – har jag rätt till vab?

JA. Om du inte kan jobba för att du måste ta hand om ditt sjuka barn kan du få ersättning för vab.

Mitt barn är mellan 12 och 16 år – vad gäller?

Om du inte redan har ett beslut som ger rätt till vab behöver du ett läkarutlåtande från första dagen. Det ska styrka att ditt barn har ett särskilt vård- eller tillsynsbehov som gör att du måste avstå från ditt arbete för att vårda barnet.

Från och med den 25 april 2020 kan ditt barns vård-eller tillsynsbehov även styrkas av andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården eller inom skolan.

Tänk på!

Arbetsplatser kan ha egna regler, likaså kan andra regler gälla lokalt.