Hur funkar komp?

Anställda med kollektivavtal har ett lönekonto som fylls på med arbetad mertid eller övertid. När kompensationsledighet tas ut minskas komptiden på kontot.

Finns det en gräns för hur mycket komp man kan ha?

Arbetstidslagen reglerar hur mycket övertid, mertid, extra övertid och extra mertid samt nödfallsövertid som får tas ut av arbetstagaren. Enligt Henric Ask, förbundsjurist hos LO-TCO Rättsskydd, begränsar inte arbetstidslagen hur mycket innestående komp man kan ha, däremot kan det finnas begränsningar i olika kollektivavtal. 

Men det gäller att se upp vid konkurser. Då får den anställde endast komptid som är intjänad de senaste tre månaderna. 

Vad gäller för timanställda?

Arbetstidslagen gäller på samma sätt för tillsvidareanställda som för timanställda.

Arbetar du som timavlönad räknas det som övertid när du uppnått det antal timmar i månaden som motsvarar heltid. Jobbar du deltid får du mertidsersättning upp till det antal timmar som motsvarar heltid, därefter räknas arbetstiden som övertid. 

Är det bara anställda med kollektivavtal som har regler kring komp?

NEJ. Det finns även i enskilda anställningsavtal på arbetsplatser som inte har kollektivavtal.

Är det bestämt i varje enskilt kollektivavtal hur länge man får spara komp och hur mycket som får sparas?

JA. De olika kollektivavtalen kan på olika sätt reglera hur mycket som får sparas, hur kompen beräknas samt hur den ska tas ut.

Har jag rätt att få min komptid i pengar i stället för tid?

I vissa fall kan komptid tas ut som pengar om det finns reglerat i kollektivavtal eller anställningsavtal. Oftast vill arbetsgivaren att anställda först och främst tar ut sin komp i tid.

I många fall gäller att anställda får 1,5 timmar kompensationsledigt för varje övertidstimme som legat i anslutning till ordinarie arbetstid samt två timmar för övertidstimmar som inte varit i samband med en vanlig jobbdag.