Hur många lovdagar har barn?

Exakt antal dagar, liksom när loven inträffar, varierar från kommun till kommun.  Men räknar man bort helger, då skolor ändå är stängda, innebär loven i runda slängar 70 lediga dagar.

Sedan tillkommer planeringsdagar, studie- helg- och klämdagar.

Har förskolan öppet på loven?

JA. Barn har rätt till barnomsorg när föräldrar jobbar eller studerar. Även barn till långtidssjukskrivna och föräldralediga har rätt till viss tid. Det spelar ingen roll om det är skollov, men barnet kan ibland få gå på en närliggande förskola om den ordinarie har stängt.

Får barnen gå på fritids på lov?

JA. Även fritids ska ha öppet på skollov, men även där kan barn från olika skolor samlas på ett och samma fritids under lov.

Alla kommuner ska erbjuda fritidshem för barn från förskole­klass till året de fyller 13 år. Från året då barnet fyller 10 år kan kommunen i stället erbjuda öppen fritidsverksamhet eller fritidsklubb, där barn kommer och går som de (och föräldrarna) vill.

När ska förskolan ha öppet?

Det varierar mellan kommunerna och är inte reglerat i lag. Varje kommun har en ramtid, till exempel 06.30-18.30, då det ska finnas barnomsorg men barnet kan få börja eller sluta på en närliggande förskola. Även fritids ska erbjudas innan skolan startar för de barn som behöver.

Om barnomsorgen inte passar arbetstiderna då?

I en undersökning 2011 svarade 30 procent av Kommunals medlemmar med små barn att de inte kunde jobba heltid på grund av förskolans öppettider.

Föräldrar har rätt att gå ner i arbetstid med upp till 25 procent tills barnet fyllt åtta år eller slutat ettan, men då minskar även inkomst och framtida pension.

Ska förskolan ha öppen på kvällar och helger?

Rent krasst finns ingen lagstadgad rätt till barnomsorg på kvällar och nätter. Däremot ska kommunen ”sträva” efter omsorg på obekväma tider. Många kommuner erbjuder någon form av nattis.

Bvc, bup, läkare, tandläkare – hur gör man med ledighet?

Om du behöver följa med ditt barn till läkare, barn- och ungdomspsykiatrin (bup), barnavårdscentral (bvc) eller tandläkare får du ersättning från Försäkringskassan för vård av barn (vab) om du måste ta ledigt från jobbet.

Får jag ta ledigt för luciatåg och skolavslutning?

Du har ingen rätt att vara ledig för till exempel luciatåg eller skolavslutningar. Du får söka ledigt hos din arbetsgivare. Om du har föräldraledighet kvar kan du få föräldra­penning även vid sådana tillfällen. 

Lov – så har de kommit till

Sportlov infördes 1940 men kallades då kokslov. Skolorna behövde spara på bränsle, koks, som man eldade med för uppvärmning. Koks var svårt att få tag i under andra världskriget. När det blev lättare behöll man lovet och startade olika idrottsaktiviteter för barn och sportlovet var fött.

Höst-läslov. Fram till slutet av 1950-talet fanns ett skördelov. Det var mest till för att jobba. Under 1970-talet började barn få ledigt några dagar i samband med Allhelgonahelgen. Under 1980-talet övergick det gradvis till en hel vecka. 2016 döpte regeringen om höstlovet till läslov, för att uppmuntra unga att läsa mer.

Sommarlov. När folkskola infördes 1842 var Sverige fortfarande till stor del ett jordbrukssamhälle. Under somrarna behövdes barnarbete på gårdarna. I takt med att samhället förändrades övergick lovet till ledighet för barnen. Längden på lovet har ändrats över tid och är nu runt nio veckor.


Enkät: Föräldraskap och jobb – vilka frågor får du oftast? 

Kofy Gyan ordförande för Handels avdelning 24 (Göteborg), arbetsplats Ica Kungälv

– Förskola och jobb är inte synkade när det gäller arbetstider eftersom vi jobbar kväll och helg. Man löser det med andras hjälp. Arbetsgivaren är inte så lyhörd för den som inte har möjlighet att få hjälp av till exempel föräldrar. Det är också svårt att leva på inkomsten utan ob. Trots många år på samma arbetsplats får man inte fler timmar på kontraktet. 

Caroline Mattsson lönechef på Rusta, Upplands Väsby

– Vi får oftast frågor som rör praktiska detaljer: vilken rätt medarbetaren har till föräldralön, hur ska hen planera sitt semesteruttag och vad händer efter ledigheten med intjänad semester och dylikt. Många vill ha vägledning i om de ska välja att gå ner i tid eller ta ut föräldraledighet från Försäkringskassan. Vi försöker guida så gott det går.

Jan Ripa montör och fackligt aktiv i IF Metall på Volvo Cars, Torslanda

– ”Jag är gravid. Vad ska jag göra nu?” Det är oftast första barnet och föräldrarna är i regel unga. Då går vi igenom hela processen: Information till arbetsgivaren, att skriva ansökan om havandeskapspenning och föräldraledighet. Eventuellt diskutera behovet av lättare arbetsuppgifter längre fram och självklart graviditets- och barnförsäkringar.