Konflikten för att få Tesla att teckna kollektivavtal fortsätter att växa. Flera sympativarsel träder i kraft i veckan, och i går valde Elektrikerförbundet att utöka sitt sympativarsel. 

Samtidigt är förhandlingsläget mellan parterna helt bottenfruset. Kurt Eriksson, som är utsedd till medlare i konflikten uppger att den svenska grenen av Tesla inte får teckna kollektivavtal.

– Det är order från Elon Musk. Det svenska bolaget har ingen handlingsfrihet alls, säger han till Dagens Industri (DI)

Parterna har inte träffats sedan den 6 november, och inga nya försök att ena dem är på gång, konstaterar Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo. 

– Just nu finns inga förutsättningar för medling. De står för långt ifrån varandra, säger hon.

Elon Musk.
Teslas vd Elon Musk.

”En extremt ovanlig situation”

Irene Wennemo beskriver situationen som uppstått kring Tesla som extremt ovanlig eftersom det handlar om ett stort företag med LO-anslutna anställda som vägrar teckna kollektivavtal av principiella skäl.

– Jag har följt de här frågorna jättelänge och kan inte dra mig till minnes något liknande. Man måste gå tillbaka till Toys R Us för en liknande situation, säger hon.

Konflikten för att få den amerikanska leksaksjätten att teckna kollektivavtal ägde rum 1995. Då, liksom nu, slöt LO-förbunden upp med omfattande sympatiåtgärder. 

– Vår modell är ju att vi har ingen lagstiftning i botten som ger arbetstagarna rätt till någon minimilön vilket de flesta länder har. I stället har vi gett facket väldigt starka möjligheter att kräva kollektivavtal, säger Irene Wennemo.

Irene Wennemo är vd för Medlingsinstitutet.
Irene Wennemo är vd för Medlingsinstitutet.

Att så många LO-förbund nu gått in med sympatiåtgärder, som till exempel att stoppa Teslas leveranser i till svenska hamnar och leveranser av företagets post och paket, har dock gjort att Almega och Svenskt Näringsliv åter vill begränsa rätten till sympatiåtgärder.  

Det är en fråga som arbetsgivarorganisationer drivit länge, men som de valde att släppa i den översyn som gjordes av konflikträtten 2019, konstaterar Irene Wennemo. 

Facket kan inte backa

Hon säger att alla var nöjda med kompromissen som blev då, eftersom det är ovanligt att konflikter får den här spridningen. 

– Det finns väldigt få företag som är så här stora och som har LO-anslutna anställda som inte har kollektivavtal. Det här är en besvärlig situation, men det finns inte en massa andra liknande situationer som kan dyka upp de kommande åren.  

Samtidigt som svenska Tesla, enligt uppgift, har order att inte teckna kollektivavtal är IF Metall lika låst vid att det inte går att backa från kravet. 

Om Tesla skulle slippa teckna kollektivavtal blir det en signal om att den svenska modellen för lönebildning inte fungerar, enligt Irene Wennemo. 

Hon tillägger att det inte innebär att alla företag behöver ha kollektivavtal. Det finns många små företag som saknar det och där facket inte heller kräver avtal eftersom de saknar medlemmar där. 

– Men har facket väl identifierat ett företag som bör ha kollektivavtal och misslyckas med att driva igenom det så blir det ett tecken på att modellen vi har i Sverige inte fungerar. Då hamnar man i en situation där man måste reglera villkoren på ett annat sätt och då hamnar man i lagstiftning och det har ju alla velat undvika, inte minst arbetsgivarna.

Skadar varumärket

Att stora amerikanska bolag som Tesla, Amazon och Toys R Us vägrar teckna kollektivavtal tror Irene Wennemo beror på att de har en amerikansk syn på kollektivavtal och inte förstår hur den svenska modellen fungerar.

Att följa lagar är självklart när man etablerar sig i ett nytt land, men avtal uppfattas som frivilliga. 

– Fast kollektivavtal är ju de facto inte riktigt frivilliga eftersom vi inte har lagstiftningen utan facket i stället har de här möjligheterna att driva stridsåtgärder. 

Att Tesla hamnat i den här situationen tycker hon ändå är förvånande. Toys R Us varumärke skadades allvarligt av konflikten med facket.

– Att Tesla som ändå riktar sig mot konsumenter, inte är mer oroade för sitt varumärke tycker jag är lite förvånande med tanke på den historien, säger hon.