På torsdag inleds världsfacket Itucs femte kongress. Över 1 000 representanter för centralorganisationer från 130 länder sammanstrålar i australiska Melbourne. 

På agendan finns allt från fackliga framtidsdiskussioner till tragglande av stadgeförändringar. Men den stora frågan är vem som ska leda Ituc under de kommande fyra åren. 

Europafackets italienske ordförande Luca Visentini står mot Kemal Özkan, det globala facket IndustriAlls biträdande generalsekreterare. 

Förhandsfavoriten Visentini har nominerats av 134 centralorganisationer i 91 länder, medan Özkan samlat 18 nomineringar från 16 länder. 

– Nomineringsmässigt är det klar fördel för Luca, men man vet ändå inte förrän omröstningen sker, säger LO:s internationella chef Oscar Ernerot.

Det här är Ituc

Internationella fackliga samorganisationen (International Trade Union Confederation, Ituc) kallas ofta ”världsfacket”.

Samlar 331 centralorganisationer i 163 länder, vilka tillsammans representerar 208 miljoner anställda. Bildades 2006 när Fria fackföreningsinternationalen och Arbetarnas världsfederation gick samman.

Svenskt missnöje kring minimilöner

Den vinsttippade kandidaten kan dock inte räkna med svenskt stöd.

I protest mot hur Europafacket drev frågan om lagstadgade minimilöner tog LO i december 2021 det drastiska steget att sluta betala medlemsavgift. Visentini ledde Europafacket då. LO har inte glömt. 

– För LO Sverige är det inte möjligt att stödja Luca Visentini med anledning av hur han skött frågan om minimilönerna i Europafacket, säger Oscar Ernerot.

Men det betyder inte att valets underdog Özkan automatiskt kan tillgodoräkna sig LO:s stöd.

– Vi har träffat Kemal några gånger men vill höra mer innan vi bestämmer oss. Ett alternativ kan vara att inte rösta alls, säger Oscar Ernerot.

Luca Visentini leder Europafacket Etuc
Luca Visentini

Född 1969 i norditalienska Udine och började sin fackliga bana i tjugoårsåldern, som ungdomsansvarig på centralorganisationen UIL. Engagerade sig 1997 i Europafacket där han sedan 2015 är generalsekreterare. Skriver vid sidan av sitt fackliga engagemang poesi och har gett ut fyra dikt- och novellsamlingar.

”En bredare ledarskapsfråga”

TCO har en liknande linje. 

– Vi har ett öppet mandat från vår styrelse att rösta för Kemal Özkan eller lägga ned vår röst, genom vilket det lutar åt att vi röstar på Kemal, säger internationella sekreteraren Anna Gustafsson från ombordstigningskön till flygplanet.

Europafackets bristande respekt för den svenska modellen har spelat in även för TCO. 

– Det är ingen hemlighet att vi inte är nöjda med hur frågan om minimilönerna sköttes. Men det är en bredare ledarskapsfråga där vi ser att Kemal har en stil som vi tycker är att föredra som chef för Ituc, säger Anna Gustafsson.

Kemal Özkan från IndustriAll
Kemal Özkan

Född 1969 i Adapazari i en fackligt aktiv familj. Det egna engagemanget vaknade när fadern fängslades i samband med den turkiska militärkuppen 1980. Var aktiv i den oberoende centralorganisationen DİSK innan han 2012 utsågs till biträdande generalsekreterare för det globala industrifacket IndustriAll.

Nordiska länderna starka i Ituc

Antalet röster en centralorganisation har beräknas utifrån hur många arbetstagare den representerar. De nordiska centralorganisationerna är en kraft att räkna med i valet. Och stora spelare som Tysklands fackliga organisationer har ännu inte sagt vem de stöttar. 

Samtidigt kan Visentini kan räkna hem stöd från tungviktare som amerikanska AFL-CIO och brittiska TUC.    

– Allt vi har sett hittills pekar på att Luca kommer fler röster. Jag tror inte att vi kommer att bli avgörande, men ingen har avlagt en röst ännu. Man vet aldrig, säger TCO:s Anna Gustafsson.

– Vi kommer att jobba konstruktivt med vilken generalsekreterare det än blir. Men med Luca så blir det lite mer uppförsbacke för vi tycker inte att hans ledarskapsstil är så inkluderande och inlyssnande.  

Infekterad ledarstrid 2018 

På världsfackets senaste kongress 2018 utmanades den sittande generalsekreteraren, australiskan Sharan Burrow, av italienska Susanna Camusso. Ledarstriden beskrevs av vissa som ett vägval mellan Burrows diplomati och Camussos aktivism. 

Valet blev infekterat. Tonläget var högt och bägge sidor spred rykten om motkandidaten. Burrows anklagades för en auktoritär ledarstil och det talades hånfullt om Camussos påstått bristfälliga engelska. 

Burrow avgick med segern efter en oväntat jämn kamp där hon fick 54,7 miljoner röster mot utmanarens fick 50,2 miljoner. Camusso hävdade att valet inte gått rättvist till.  

De svenska centralorganisationerna stödde Burrows. Avgörande för segern blev också stödet från den ryska centralorganisationen FNPR, vars medlemsskap i Ituc nu ligger på is sedan den stöttat Rysslands anfallskrig mot Ukraina.