Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Två kandidater är nominerade till posten som ITUC:s överhuvud.

Den sittande generalsekreteraren, australiska Sharan Burrow, har en bakgrund som lärare och har lett världsfacket i åtta år.

Utmanaren heter Susanna Camusso och började sin fackliga bana med att organisera italienska metallarbetare och tog sedermera över som ordförande för konfliktbenägna centralorganisationen CGIL.

De nordiska facken beskriver avgörandet som ett vägval för världsfackets framtida arbete. Medan Susanna Camusso betraktas som ett mer aktivistiskt alternativ anses Sharan Burrow vara ett starkare kort när det kommer till internationell diplomati.

– Vi vill ha en röst som företräder världens löntagare i G20, klimatmötena och andra stora sammankomster, säger Oscar Ernerot på LO.

Sharan Burrow återvaldes som generalsekreterare för världsfacket IFS. Foto: Horst Wagner

Omstridd Sharan Burrow får förnyat förtroende

Global

Fack i flera andra stora länder vill också att Sharan Burrow fortsätter.

Hon backas upp av centralorganisationer i bland annat USA, Storbritannien, Turkiet, Kenya, Egypten, Kongo, Nederländerna.

Det är inte första gången som Sharan Burrow behöver slåss för sin post.

Förra kongressen, i Berlin 2014, föreslog afrikanska Benin att hon skulle petas och ersättas av den amerikanska kandidaten Jim Baker. Men omröstningen, där hon samlade 87 procent av rösterna, visade att hon trots allt hade ett starkt stöd.

I Köpenhamn ser det ut att bli tuffare match. Fack från flera tunga länder stödjer italienskan Susanna Camusso. Till exempel vill Tyskland, Belgien, Spanien, Algeriet, Israel, Japan och Brasilien se ett tronskifte.

Samtidigt är stödet inte så helgjutet som det kan se ut. Exempelvis stöder den mäktiga tyska centralorganisationen DGB Susanna Camusso, men bakom kulisserna har servicefacket Verdi förespråkat Sharan Burrow.

Kan du dina GUF:ar?

Parterna på den globala arenan

Global

På kongressen för fyra år sedan blev Sharan Burrows ledarstil omdiskuterad. Anställda på huvudkontoret i Bryssel vittnade om en hård ledarstil och de var rädda att gå till jobbet.

– Jag vet att en del blir upprörda. Många män blir det… Jag gör nog folk upprörda eftersom jag genomför stora förändringar och gör det snabbt, svarade hon på kritiken under kongressen i Berlin.

Men även denna gång ifrågasätts hennes ledarskap. En källa inom det tyska facket säger att valet inte alls handlar om facklig strategi, utan om interndemokrati.

– Det har funnits kritik mot att besluten som fattats i internationella sammanhang, särskilt inom ILO, inte har varit demokratiskt förankrade.

– Susanna står för att ge tillbaka makten till de olika nationella organisationerna i den globala rörelsen. Sharan Burrow kör mer sitt eget race.

Mot löfte om anonymitet förs också andra argument fram. Susanna Camussos anses ha bristande kunskaper i engelska. Flera nationella centralorganisationer tror att det kan försvåra möjligheten att föra fram fackens budskap under G20-möten och liknande. Susanna Camusso ryktas ha påbörjat en intensivkurs i språket för att öka sin valbarhet.

Sharan Burrow: ”Den globala modellen har gått sönder”

Global

Att hon är lika gammal som Sharan Burrow – bägge har passerat 60 år – anses också vara en nackdel. Få tror att en kandidat i den åldern har möjlighet att sitta en mandatperiod till.

Att ITUC inte lyckats hitta en yngre motkandidat ses som en svaghet. Och Sharan Burrow anses därför som ett tryggare val eftersom hon redan har en etablerad kontakt med flera världsledare.

Valet av ny generalsekreterare är känsligt.

Flera fackliga företrädare som Arbetet Global har varit i kontakt med vill inte diskutera sina ställningstaganden offentligt. Och världsfacket centralt, som kräver större öppenhet av storföretag och regeringar, har lagt locket på.

Samtidigt finns också en stor medvetenhet om att det som kommer att krävas efter att kongressen avslutats är samarbete.

Ett upptrissat tonfall i valupptakten riskerar att få konsekvenser, oavsett vem som får förtroendet att leda ITUC de närmaste fyra åren.

– Det är ett ovanligt läge. Förra gången visste vi vem som skulle vinna redan innan kongressen. Men det här valet splittrar rörelsen och det är möjligt att frågan inte kommer att avgöras förrän i Köpenhamn, säger en källa.

 

Fotnot: Den här texten har uppdaterats. Tidigare fanns en felaktig uppgift om att Italienska facket stödde den sittande generalsekreteraren. Detta har nu strukits.

ITUC
Världsfacket ITUC, på svenska Internationella fackliga samorganisationen, samlar 331 centralorganisationer i 163 länder och representerar totalt 208 miljoner anställda.

ITUC är medlemsorganisationernas röst på internationella toppmöten och i sammanslutningar som G20, ILO och Världsbanken.

Biträdande ordförande är LO:s Karl-Petter Thorwaldsson.

 

Kongressen
ITUC:s fjärde världskongress äger rum i Köpenhamn mellan den 2 och 7 december. Som värd står danska LO och FTF.

Enligt arrangörerna väntas omkring 1 000 delegater till Bella Center strax utanför huvudstaden.

En halvdag, den 5 december, är förlagd till Malmö där LO och TCO ska bjuda på ”middag och kultur”.

Utöver att välja generalsekreterare ska kongressen också utse ”världens sämsta chef”. Listan över de nominerade är ännu inte offentlig. Enligt uppgifter till Arbetet Global är dock Amazongrundaren Jeff Bezoz, som tog hem den vanhedrande utmärkelsen på ITUC:s förra kongress, en av kandidaterna även i år.

Tre arbetsgrupper kommer också att behandla ämnena framtidens arbetsliv, organisering samt löner och ojämlikhet.