Den 24 februari, samma dag som Ryssland gick till anfall, antog den dominerande fackliga centralorganisationen i Ryssland, FNPR, ett stöduttalande för Putins beslut att ”avnazifiera” Ukraina.

FNPR hävdar i uttalandet att Ukraina styrs av ett gäng nationalister och nazistsympatisörer. Rysslands krig kallas ”fredsskapande”, och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj jämställs med Hitler.

Uttalandet följdes upp med en mer utförlig deklaration i liknande ordalag den 25 februari, undertecknad av FNPR:s ordförande Mikhail Shmakov.

– Uttalandena är helt förskräckliga, helt fruktansvärda. Inom världsfacket, Ituc, höjs många röster för att FNPR antingen måste ändra sig eller uteslutas, säger Oscar Ernerot, chef för LO:s internationella enhet.

– Jag vet att ledningen för Ituc diskuterar frågan. Jag tror inte att FNPR kommer att ändra sig. Utgången blir troligen att FNPR utesluts.

”Medvetna om FNPR:s brister”

Men att FNPR är minst sagt följsamt gentemot Kreml har varit uppenbart länge. Arbetet beskrev förhållandet redan 2012. Frågan är varför världsfacket, en organisation för oberoende och demokratiska fack, ändå har godtagit FNPR som medlem.

– Vi har varit medvetna om FNPR:s brister. Men internationellt är fackliga organisationer sällan perfekta. De befinner sig ofta i en demokratiskt svår miljö, säger Oscar Ernerot.

– FNPR representerar många miljoner medlemmar. Därmed är de en maktfaktor i världsfacket. Att utesluta dem före invasionen i Ukraina skulle ha krävt svåra avvägningar.

FNPR stöttade Putin om Krim

Frank Hoffer, tysk facklig företrädare som i många år var chef vid ILO, varav några år vid ILO:s kansli i Moskva, har följt FNPR nära.

– På 1990-talet trodde många att FNPR ville transformera sig till ett riktigt, självständigt fack. Och försök i den riktningen gjordes verkligen, säger Frank Hoffer, som påminner om att FNPR under en period försvarade de oberoende fackföreningar som bildades i Belarus efter landets självständighet.

Men redan i samband med att Ryssland annekterade Krim 2014 gav FNPR sitt stöd till Putin, och införlivade de fack som fanns på Krim.

Att det ryska facket ändå kunnat förbli medlem i Ituc beror på önsketänkande från andra länders fack om att FNPR ska utvecklas i en annan riktning, bedömer Frank Hoffer. Men också på maktpolitik.

– På världsfackets senaste kongress valdes Sharan Burrow till generalsekreterare med stöd från FNPR. Utan det ryska stödet hade motkandidaten vunnit.

Allvarligt för fackets trovärdighet

Att regimtrogna fack som FNPR tillåts vara medlemmar är allvarligt för världsfackets trovärdighet, enligt Frank Hoffer.

– Att FNPR fanns med i organisationen gjorde att världsfackets uttalanden om annekteringen av Krim 2014 blev väldigt milda, eller neutrala. Fastän det var tydligt vem som anföll vem.

Enligt Frank Hoffer kommer Ituc:s ledning att diskutera en eventuell uteslutning av FNPR på måndag.

– Ledningen har tre alternativ: att rösta för uteslutning, att rösta mot, eller skjuta på beslutet. De båda senare alternativen skulle skicka mycket dåliga signaler. Världsfackets trovärdighet står på spel.

FNPR

FNPR är den i särklass största fackliga centralorganisationen i Ryssland. FNPR företräder 38 nationella och 82 regionala fackförbund med sammanlagt 19,7 miljoner medlemmar, enligt organisationens hemsida. Mikhail Shmakov har varit ordförande sedan 1993.

Enligt FNPR:s uttalande den 25 februari bottnar ”den tragiska situationen” i Ukraina i en ”statskupp” 2014, utförd av ”radikala nationalister under ledning av länder i väst”. Rysslands ”operation” motiveras med krigshot från Ukraina, provokationer från ”en rad västländer”, och nödvändigheten att ”försvara ryska medborgare”. Det sistnämnda syftar på invånare i utbrytarrepublikerna Donetsk och Luhansk, till vilka Ryssland har delat ut ryska pass.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vann presidentvalet 2019 med bred marginal. Zelenskyj, som har judiskt ursprung, har ryska som modersmål och genomförde valkampanjen uteslutande på ryska. Han fick flest röster i nästan samtliga valkretsar, även i de östra delarna av Ukraina där en stor del av befolkningen talar ryska.