Under världsfackets ITUC:s kongress i Köpenhamn 2018 blev det en strid om vem som skulle leda det globala facket. Men den sittande generalsekreteraren Sharan Burrow (bilden) vann omröstningen.

– Det har varit en hård stämning.  Det är inget vi är vana vid, det känns konstigt, sa en märkbart bekymrad Karl-Petter Thorwaldsson när Arbetet Global i december mötte honom under världsfacket ITUC:s kongress i Köpenhamn.

Som vice ordförande kandiderade Thorwaldsson för omval tillsammans med den sittande generalsekreteraren Sharan Burrow.

På andra sidan stod italienska utmanaren Susanna Camusso som anklagade ITUC för bristande interndemokrati. Och hon var inte ensam.

”Valet var inte rättvist”

Global

Camussos supportrar menade att inte bara organisationsstrukturen utan även valprocessen var odemokratisk.

– Sharan har fått tala i alla paneler, om alla ämnen. Susanna har knappt fått tala alls. Det är inte demokratiskt, vi skulle inte acceptera det av våra egna regeringar, röt exempelvis Gilberto De Santis, ordförande för italienska centralorganisationen UIL, från kongressens talarstol.

I slutänden tog Sharan Burrow hem striden. Men den oväntat smala segermarginalen – 52 procent av rösterna mot 48 – synliggjorde splittringen i rörelsen. Nu var det upp till bevis. Skulle den nygamla ledningen klara att täta sprickan?

Två månader senare menar Karl-Petter Thorwaldsson att stämningen har förbättrats markant.

– Det är förvånansvärt gott, säger den svenska LO-basen om läget i världsfacket.

Men striden om generalsekreterarposten har lett till flera förändringar, både i fråga om procedurer och förtroendeposter.

ITUC World Congress 2018

Hård strid då världsfacket väljer ny ledare

Global

Ledningen ska träffas oftare och fortlöpande sprida information om besluten som fattas. Förhoppningen är att förbättrad kommunikation ska förhindra misstag.

Thorwaldsson tar ILO-förhandlingarna om strejkrätten som exempel, en fråga där Camussos supportrar menade att ledningen svikit.

Av den knapphändiga och försenade information som många nationella medlemsorganisationer fick gick bara att utläsa att det blivit en kompromiss. Något som i praktiken innebar försämrad global strejkrätt.

ITUC World Congress 2018

Sharan Burrow: “We have had a very successful last term”

Global | Articles in English

Men kompromissen tillkom efter en årslång konflikt med arbetsgivarna där hela den globala strejkrätten var hotad.

– Därför sågs kompromissen som en försämring av många, medan vi som förhandlade såg det som en seger, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Dessutom har ledningsgruppen utökats med en ytterligare en biträdande generalsekreterare, Victor Báez från latinamerikafacket TUCA som stöttade Camusso. Ledningsposterna spreds även över fler geografiska regioner än tidigare.

Thorwaldsson menar att åtgärderna minskat konfliktnivån, men att det finns mer att göra.

– Spontant känns det bra. Sen ska vi försöka jobba med att undanröja det som varit kritik mot ledningen och Sharan Burrow. Vi behöver mer transparens och bättre information till medlemsorganisationerna än vad vi haft.