Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Italiens största centralorganisation CGIL har nyligen avslutat sin kongress. Efter åtta år vid rodret kliver nu Susanna Camusso, i enlighet med stadgarna, åt sidan.

I stället tar hon över posten som internationell sekreterare, med ansvar för frågor som rör bland annat ITUC.

Camusso fick 50,2 miljoner röster, mot Sharan Burrows 54,7 miljoner, under världsfackets kongress i december. Hon står fast vid att valet inte gick rättvist till.

– Medlemsorganisationerna fick ingen information, vare sig via ITUC:s hemsida eller kongressens nyhetsbrev, om att det fanns två kandidater. Och den alternativa kandidaten fick ingen möjlighet att presentera sitt förslag.

Ändå ser Camusso sin kampanj som en seger. Kongressen antog en resolution på initiativ av facken som stödde henne.

– Den syftar till att förbättra respekten för interna regler och facklig demokrati, säger hon.

CGIL kommer att göra vad som krävs för att stärka enigheten i ITUC.

Susanna Camusso

Att omröstningen blev så jämn var också, hävdar Camusso, ett erkännande av hennes linje. Som ledningen nu måste ta till sig.

– Under de här månaderna lärde jag mig hur spritt missnöjet med och kritiken av ITUC var bland medlemsorganisationerna, särskilt i utvecklingsländerna, säger hon.

– Det förklarar min kandidaturs oväntade framgång och har satt igång en deltagande process som inte kunde stoppas.

Stöder CGIL Sharan Burrow nu när hon är vald?

– CGIL kommer att göra vad som krävs för att stärka enigheten i ITUC. Att verka för förändringar av ITUC:s regelverk och verksamhet tror vi är ett viktigt bidrag till den enighet som de senaste åren har hotats av ett toppstyrt ledarskap, säger Susanna Camusso.

– Men det är upp till det nya sekretariatet, och generalsekreteraren, att visa sin kapacitet att representera hela organisationen och bygga starkare intern solidaritet.