–Låt oss visa att vi kan ha tuffa diskussioner men att vi är en demokratisk organisation, sa Eva Nordmark då hon stod på scenen inför de cirka 1 200 fackliga delegaterna som nu röstar om vem som ska leda världsfacket de kommande fyra åren.

I kongressen, som hålls i Köpenhamn, surrade det av rykten om hur de olika länderna skulle ställa sig. Svenska TCO-ordförande stod i mittpunkten av detta. Det är hon som ska meddela kandidaterna vem som vann.

Eva Nordmark.

Hon leder den grupp som tar hand om själva röstförfarandet. Valet är noga övervakat. Vardera kandidat har en representant som ska vara med då rösterna räknas. Två särskilt inkallade danska notarier ska också övervaka att allt går rätt till.

– Rösträkningen ska göras manuellt och rösterna ska räknas minst två gånger och om det finns någon tvekan ska vi räkna om igen, sa Eva Nordmark inför en knäpptyst plenumsal.

ITUC World Congress 2018

Vägval splittrar världsfacket

Global

Striden har varit hård. Den ena kandidaten är den sittande Sharan Burrow.  Hon har redan suttit i åtta år och vinner hon blir detta hennes tredje mandatperiod.

Utmanaren heter Susanna Camusso och är ifrån det italienska facket CGIL.

Under kongressen har det skett flera kraftfulla angrepp mot den sittande generalsekretaren Sharan Burrow. Några av talarna har kritiserat henne för brister i den interna demokratin, andra har krävt att världsfacket ska bli hårdare.

José Maria Alvarez Suarez från spanska UGT ville se en tuffare linje mot Internationella valutafonden, Världsbanken och OECD som facket anser undergräver en social dialog på den globala arbetsmarknaden.

– Nu är Sharans tid över. Nu är det Susannas tid, sa han och drog ned stora applåder.

ITUC World Congress 2018

”Det har varit en hård stämning”

Global

Han Busker, från det nederländska facket FNV, ställde sig strax därefter i talarstolen och pratade om ITUC:s framgångar och beskrev ett världsfack som fått ett allt större genomslag under G20-möten, ekonomiska forum i Davos och andra globala forum.

Kring lunchtid på onsdagen ringlade sig kön till röstningslokalen lång. Valresultatet presenteras troligen under torsdagen.