Beslutet, som togs av LO:s styrelse på måndagen bottnar i ett djupt missnöje med att Etuc driver på för lagstadgade minimilöner inom EU, tvärt emot vad de svenska facken vill.

Under våren 2022 kommer EU-kommissionen, EU-parlamentet och EU:s ministerråd att förhandla om hur minimilöner ska utformas.

Särskilt EU-parlamentets förslag skulle bli ett dråpslag mot den svenska modellen, enligt Torbjörn Johansson.

– Att i det läget betala till en organisation som motarbetar oss, det går inte. De kan inte få föra vår talan, vi måste tala för oss själva.

Torbjörn Johansson formulerar det sedan ännu skarpare:

– Det går inte att betala någon för att de ska döda en. Om man inte har dödslängtan. Och det har vi inte.

LO: Inte beslutat om att går ur Etuc

LO har inte beslutat om att gå ur Etuc formellt, men avbryter alltså all medverkan och alla betalningar till organisationen på obestämd tid.

– Sedan får vi se, de kanske kommer att hota med att kasta ut oss. Men förhoppningsvis kan vi lösa ut frågan om minimilöner. Vi kanske kommer på speaking terms med varandra igen.

LO var med om att grunda Etuc på 1970-talet. På svenska heter organisationen Europeiska fackliga samorganisationen, EFS. Att LO nu drar in betalningarna är sensationellt, enligt personer med god insyn.

Viktig finansiär av Etuc

De nordiska facken är en viktig finansiär av Etuc, eftersom de har så många medlemmar och avgiften till Etuc står i proportion till medlemsantalet.

I Etucs ställningstaganden står att den nordiska modellen ska skyddas. Samma sak säger EU-kommissionen i sitt förslag om minimilöner. Varför litar ni inte på dem?
– När Sverige gick med i EU fick vi ett papper som sa att den svenska modellen inte skulle påverkas. Sedan kom Lex Laval, svarar Torbjörn Johansson.

– Tomt prat kan vi vara utan. Vi behöver texter som håller för juridisk prövning. En sådan där bluff går vi inte på en gång till.

LO har informerat TCO och Saco om sin linje.