Den nya EU-lagstiftningen om minimilöner har varit en het potatis den senaste tiden. Partierna i Sverige har sagt blankt nej och protesterat högljutt, liksom fack och arbetsgivarorganisationer.

Man är helt enkelt rädd att minimilöner på EU-nivå ska hota den svenska modellen där parterna sätter lönerna utan politikers inblandning.

Men nu byter regeringen fot i frågan. På ett möte i EU:s ministerråd nästa vecka kommer Sverige sannolikt att säga ja till lagförslaget om minimilöner. Det framgår av handlingarna inför det möte i riksdagens EU-nämnd som hålls på fredagsförmiddagen.

Kompromissförslag

Bakgrunden till regeringens gir är ett kompromissförslag där övriga länder har lovat länder där parterna sätter lönerna genom kollektivavtal ett starkt skydd för den modellen.

”Det finns fortsatt bestämmelser om att ingenting i direktivet får tolkas som en skyldighet för medlemsstater där lönesättningen uteslutande säkerställs genom kollektivavtal att införa en lagstadgad minimilön eller att göra kollektivavtal allmänt tillgängliga” skriver regeringen i handlingarna inför mötet i EU-nämnden.

I Ekot i morse sa LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin att det nya kompromissförslaget ”är det bästa vi har sett hitintills”. När Arbetet når henne för en kommentar säger hon dock att LO inte har bytt linje.

– Regeringen får uttala sig själv. Men LO har inte svängt, det kan jag börja med att säga. Vi har precis haft kongress, och det här var en stor fråga. Så stort att man ville göra ett uttalande. Minimilöner är en katastrof, säger hon.

I kompromissen framgår att parterna kan få i uppdrag att ”upprätta en handlingsplan” för att främja kollektiva förhandlingar om täckningsgraden för kollektivavtal i landet sjunker under 70 procent. I tidigare förslag låg detta uppdrag på staten, enligt en genomgång i tidningen Arbetsvärlden. I dag har Sverige en täckningsgrad runt 90 procent.

Men Therese Guovelin är ändå oroad. Hon säger att LO krävt att regeringen ska göra ett så kallat särskilt yttrande när EU:s ministrar möts på måndag.

– Regeringen måste sätta fast de röda linjerna. Att EU inte får gå in på lönebildningens område. Att vår modell ska värnas. Det kan jag garantera dig, det kommer vi ha noggrann koll på att regeringen också gör.

Svenskt Näringsliv: Bättre förslag

Arbetsgivarnas tidigare hårda inställning mot förslaget verkar ha mattats något med den nya kompromissen.

I en artikel på Svenskt Näringslivs hemsida slår Karolina Löf, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, fast att ministerrådets förslag är bättre än det tidigare från EU-parlamentets.

− Vi bedömer att det fortfarande finns oklarheter i texten, men regeringen menar att det inte kommer att påverka den svenska arbetsmarknadsmodellen, säger hon.

Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande, säger att om resultaten inte är linje med de krav man ställt förutsätter hon att regeringen så småningom röstar nej till direktivet.

– Även om vi klarar oss här är det att öppna Pandoras ask. Vi är ju oroliga att våra frågor hamnar i EU-domstolen. Vi fick ju löften om att vår modell skulle värnas inför det som sedan slutade i Laval-domen. Vi har bränt oss.