Foto: Fredrik Sandberg/TT

Revisorernas första larm om missförhållandena i Kommunals handelsbolag Lyran bestod av en Powerpoint-föredragning. Revisorn Lena Svensson är anmäld till Revisorsnämnden och kommer själv granskas för sin revision av Kommunal.

Detta framkommer efter att Kommunals kongress inte beviljat ordföranden Annelie Nordström ansvarsfrihet. När frågan behandlades på kongressen under tisdagen sa Lena Svensson i ett mycket skarpt anförande att revisorerna larmat ett par gånger. I en kommentar efter beslutet om nekad ansvarsfrihet försvarade sig Annelie Nordström med att revisorernas rapporter hade varit vaga.

– Vi har diskuterat det här i styrelsen och är helt eniga om att ingen av oss uppfattade att det var en allvarlig kritik, säger hon.

När Kommunals kongress behandlade frågan om ansvarsfrihet för ordförande Annelie Nordström på tisdagen hävdade revisorerna att de slagit larm redan på våren 2015 och efter en fördjupad granskning återkommit på hösten samma år.

Larmet handlade om att bolaget Lyran som skötte lyxkrogen Metropol Palais i Stockholm och konferensanläggningen Marholmen nära Norrtälje gick med stora förluster, gjorde stora investeringar och inköp utan tydliga beslut eller ansvarsfördelning.

Nu visar det sig att larmet i april 2015 var en muntlig föredragning med Powerpoint av den auktoriserade revisorn Lena Svensson på Pwc. Det var under denna presentation som hon framförde hur viktigt det var att vidta åtgärder för Lyran och hon uppmanade förbundsstyrelsen att utarbeta ägardirektiv.

– De fick en sammanfattande rapportering där vi mot bakgrund av de stora underskott som vi hade noterat i Metropol Palais rekommenderade vi dom att fastställa målsättningar, krav och ansvar för Lyrans verksamhet.

Gjorde du det direkt inför förbundsstyrelsen själv, alltså muntligt?
– Ja.

Det var ingen skriftlig rapport?
– Nej, det var en Powerpoint.

Fanns det risk att förbundsstyrelsen inte skulle förstå allvaret i er kritik om den enbart fördes fram muntligt?
– Det finns alltid en risk för misstolkningar.

Gjorde ni någon återkoppling för att försäkra er om att ledningen uppfattat informationen på ett riktigt sätt?
– Det är inte så det går till. Föredragningen var avslutningen för verksamhetsåret 2014. Den informationen tog vi med oss in i nästa års granskning av 2015. Där följde vi upp det.

Enligt Lena Svensson gjorde revisorerna ”ytterligare iakttagelser” under hösten 2015 och ser att ledningen inte vidtagit åtgärder utifrån Powerpointpresentationen på våren samma år.

Dessa iakttagelser rapporterades till bolaget Lyran i början av december 2015, vars styrelse leddes av Kommunals tidigare kassör Anders Bergström. Han tvingades strax efteråt avgå på grund av sitt sätt att sköta handelsbolaget.

– Sedan fick Kommunals förbundsledning en kort sammanfattande information sent i december 2015. Jag var inte med vid det tillfället, men det är enligt den information jag fått.

Lena Svensson uppger att den redovisningen skedde i slutet av december bara några veckor innan Aftonbladet inledde publiceringen av sin granskning av Kommunal.

– Ja, det var kort före med få arbetsdagar på grund av helgerna.

Finns annan information som ni lämnat enbart till Anders Bergström och inte till hela förbundsledningen?
– Jag kan inte gå in på sådana detaljer. Det sker en intern rapportering som är mycket mer detaljerad än det vi rapporterar i revisionsberättelsen.

Vad beror det på att du inte kan säga mer? Beror det på din tystnadsplikt?
– Ja.

Rapporteringen till förbundsstyrelsen skedde strax innan jul- och nyårshelgerna och en kort tid innan Aftonbladet började publicera sin granskning av förbundet. Lena Svensson konstaterar att tiden var kort för förbundsledningen om den skulle ha hunnit åtgärda bristerna före publiceringen började.

– Jo, det var den.

Lena Svensson uppger också att en stor del av revisorernas granskning har rapporterats direkt till Lyran och dess ordförande Anders Bergström, som då var kongressvald kassör i Kommunal.

Hur kan ni efter vad du har berättat för mig välja ut att inte ge Annelie Nordström och de två andra ansvarsfrihet?
– Som ordförande i Kommunal var Annelie Nordström ytterst ansvarig för vad som hänt. Hon har inte haft full kontroll över Lyran.

Dessutom understryker Lena Svensson att revisorerna ska pröva varje person individuellt i styrelsen.

– Man har inte utsett någon med särskilt ansvar för Lyran på annat sätt än att man utsett två förbundsstyrelseledamöter att sitta i bolagsstyrelsen. De har därmed också ett särskilt ansvar.

Anders Bergström var utsedd till ordförande för Lyrans bolagsstyrelse. Är inte det att utse någon med särskilt ansvar?
– Ja, absolut, men han var inte styrelseledamot i Kommunal.

Men grunden för ert beslut var ju att förbundsledningen inte utsett någon med särskilt ansvar för Lyran. Det hade ju förbundsledningen gjort, genom att utse den kongressvalde kassören. Hur kommenterar du det?
– Ja, absolut. Men han nekades ansvarsfrihet på Lyrans bolagsstämma. Vi kan bara uttala oss om förbundsstyrelsen.

Ditt argument för att inte ge ansvarsfrihet är att man inte utsett någon med särskilt ansvar. Men ledningen har gjort just det som den får kritik för och utsett en särskild ansvarig. Hur hänger er kritik ihop?
– Det här har vi funderat mycket på och vridit och vänt på med jurister. Annelie Nordström är ju ansvarig i förbundsledningen. Även om Anders Bergström satt i ledningen och var kongressvald är det ingen fråga som berör om Annelie Nordström ska få ansvarsfrihet eller inte.

Inte heller styrelseledamöterna Marcelo Rojas och Cecilia Rohdin fick ansvarsfrihet. De hade suttit i Lyrans styrelse tillsammans med Anders Bergström.

– Grunden är inte att man inte utsett någon. Grunden är vilka som är ansvariga.

­– Men det fanns ingen tydlig arbetsordning eller delegationsordning att det ska finnas en arbetsgrupp som jobbar med Lyran. Men vi tolkar det som om de som utsetts till bolagsstyrelsen har en delegation och det leder till att de har ett särskilt ansvar.

Det andra larmet från revisorerna kom alltså strax före Aftonbladet inledde sin publicering av Kommunalgranskningen. Den ledde till att Anders Bergström avsattes och en ny ledning för Lyran tillsattes. Dessutom meddelade Annelie Nordström att hon skulle avgå på kongressen.

Borde Kommunals ledning hunnit agera och ordna upp missförhållandena i Lyran innan Aftonbladets avslöjanden?
– Nej, vi baserar vårt ställningstagande på allt som hänt under 2015.

Det ni bygger er rekommendation om att inte ge ansvarsfrihet på är en Powerpointpresentation?
– Det är en alldeles för snäv tolkning.

Ja, men det finns ju inga andra papper?
– Vi noterar ett antal brister under 2014 som vi rapporterar våren 2015. Sen under 2015 gör vi ytterligare iakttagelser som sammantaget leder till att vi avstyrker ansvarsfrihet för de här personerna.

Lena Svensson säger också att en hel del av revisorernas information har lämnats direkt till Lyrans ledning. Hon vet inte hur Kommunals förre kassör Anders Bergström återrapporterat till förbundsledning och förbundsstyrelse.

En enskild medlem har anmält henne till Revisorsnämnden, som kommer att granska hur hon agerat i detta fall. Lena Svensson konstaterar att det ofta sker när revisorer är inblandade i publika händelser.

Fotnot: Efter att ha läst citat vill Lena Svensson betona att PWC ofta redovisar med Powerpoint och att de lämnar en kopia. De kallar detta skriftliga dokument. 

LÄS OCKSÅ KOMMUNALS KONGRESS #KOMMUNAL16

Ledare: Baudin måste återupprätta Kommunals förtroende

Tobias Baudin ny ordförande i Kommunal

Veronica Lindholm hoppar av kandidaturen

Enig valberedning föreslår Berit Müllerström som ordförande

Annelie Nordström beviljas inte ansvarsfrihet

Annelie Nordström hyllade ombud i avskedstal

Yngsta ombudet vill se en nystart

Kommunal i fackligt bråk om anställningsskydd

Debatt: Kommunal behöver avskaffa individuella löner

Kommunals ledning vill ha legitimationskrav för uskor

”Vill bli ihågkommen som en vinnare” – Annelie Nordström

Så är de som ledare för Kommunal

Hur kan Kommunal föryngras?

Här är det viktigaste om Kommunals kongress

”Maktombyte som märks” – Liv Beckström

Tina Dahlström hoppar av

Tobias Baudin stänger dörren för LO