Foto: Bertil Ericson/TT

Bli kongressexpert! Arbetet listar allt du behöver veta inför Kommunals stundande kongress i Stockholm.

• 31 maj öppnar Kommunals 29:e kongress i Stockholm. Kongressen pågår i fyra dagar.

• Kongressen är Kommunals högsta beslutande organ.

• 188 ombud från landets 13 avdelningar närvarar. Avdelningens medlemsantal avgör hur många kongressombud den får utse.

• De 188 kongressombuden är medlemmar som väljs ut i lokala val hösten före kongressen. Ombuden väljs på tre år, fram till nästa kongress.

• På kongressen sker val av förbundsledning och förbundsstyrelse.

• I år avgår Annelie Nordström som ordförande och en ny ska väljas.

• Tre officiella kandidater till ordförandeposten har trätt fram: Berit Müllerström, enhetschef Kommunal, Tobias Baudin, vice ordförande LO, Veronica Lindholm, riksdagsledamot (S).

• Första dagen på kongressen presenterar valberedningen sitt förslag till ny ordförande.

• Samma dag tar ombuden också beslut om avgående ordförande Annelie Nordström ska beviljas ansvarsfrihet, enligt vad som framkommit av granskningen av handelsbolaget Lyran.

• Andra dagen, 1 juni på kvällen, sker ordförandevalet.

• 709 stycken motioner ska avhandlas under kongressen. Störst antal, 182 stycken, rör slopad karensdag.

• Alla omröstningar är öppna (utom vid val) och sker med hjälp av voteringsanläggning. Enkel majoritet gäller vid alla omröstningar om inte kongressen beslutar annat.

• Ordet begärs elektroniskt via iPads. Där skrivs även yrkanden och förslag in.

• Kommunal har drygt en halv miljon medlemmar. De arbetar i 230 yrken, i tolv branscher, och på närmare 49 000 arbetsplatser.

• Under kongressen väntas Kommunal ta beslut om att höja medlemsavgifterna med 2 procent, vilket motsvarar 2-12 kronor, beroende på vilken avgiftsklass medlemmen tillhör.

• Kongressens förhandlingar är offentliga. Åhörare tillåts komma i mån av plats.

LÄS OCKSÅ

Kommunals ledning kräver legitimation för undersköterskor

”Vill bli ihågkommen som en vinnare” – Annelie Nordström

Så är de som ledare för Kommunal

Hur kan Kommunal föryngras?

”Maktombyte som märks” – Liv Beckström

Tina Dahlström hoppar av

Tobias Baudin stänger dörren för LO