Foto: Henrik Montgomery/TT

Arbetsdomstolen har avslutat dagens sammanträde om Unionens och Sveriges Ingenjörers strejkvarsel. Beslutet som strejken är lovlig eller inte meddelas klockan 14 i morgon, torsdag.

– Vi förbereder oss för fullt för strejk, säger Unionens förbundsjurist Lars Åström. Vi har några alternativa tider då strejken kan starta.

– Förutsatt att strejken är lovlig kör vi igång så fort vi kan. Men med ett besked från Arbetsdomstolen först klockan 14 blir det svårt att strejka redan på torsdagen.

Unionen och Sveriges Ingenjörer hade ursprungligen varslat om strejk till i måndags. Men i slutet av förra veckan gjorde Almega en så kallad fredspliktsinvändning. Enligt Almega är en strejk för så kallad flexpension inte tillåten, eftersom det avtal som är grunden för tjänstepensionen ITP inte är uppsagt.

Fredspliktsinvändningen har inneburit att de båda facken tvingats skjuta upp strejken i väntan på att Arbetsdomstolen avgör om strejken är tillåten. Också den strejk som Seko varslat om i telekombranschen har skjutits upp i väntan på torsdagens besked, då Seko har kravet på bättre tjänstepension gemensamt med Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Under Arbetsdomstolens överläggningar på onsdagen redogjorde ombud för Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer för sina ståndpunkter. Almega anser alltså att fredsplikt råder i fråga om tjänstepension, eftersom det avtal som reglerar ITP-pensionen – ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK – inte är uppsagt. Almegas chefsjurist Jonas Stenmo bekräftar för Arbetet:

– Det går inte att strejka för flexpension med mindre än att PTK säger upp ITP-avtalet.

I sina stämningsansökningar till Arbetsdomstolen har Unionen och Sveriges Ingenjörer invänt att den flexpension de kräver inte förutsätter några förändringar i ITP-avtalet. Tanken är att flexpensionen ska regleras i branschavtalens allmänna villkor, så som skedde när fack och arbetsgivare inom industrin kom överens om flexpension 2013.

I ett yttrande som Unionens ombud föredrog i Arbetsdomstolen i dag utvecklas den här invändningen. ITP-avtalet är inte en uttömmande reglering av de anställdas pensionsvillkor, och gör inte anspråk på att vara det, heter det i Unionens yttrande . Unionen har inte heller krävt någon höjning av avsättningen till pension inom ITP. Hela systemet för flexpension är tänkt att regleras utanför ITP-avtalet.

Unionen påminner om att förbundet drev kravet på flexpension (som då kallades deltidspension) redan i avtalsförhandlingarna 2013. Inget av Svenskt Näringslivs medlemsförbund ifrågasatte rätten  att ställa krav på pension vid sidan av ITP-avtalet.

Unionen och Almega enades om att tillsätta en arbetsgrupp från pensionsfrågan, och konstaterade att ”ett alternativ till förbundsvisa lösningar kan vara att hänföra frågan till Svenskt Näringsliv/PTK”. 2013 var alltså Almega införstått med att eventuell flexpension skulle regleras i branschavtalen – att hänföra frågan till Svenskt Näringsliv och PTK sågs bara som ett möjligt alternativ.

Också den strejk som Seko varslat om i telekombranschen har skjutits upp i väntan på morgondagens besked, då Seko har kravet på bättre tjänstepension gemensamt med Unionen och Sveriges Ingenjörer.

LÄS OCKSÅ

Industriarbetsgivarna: ”Vi vill att våra anställda ska ha bra pensioner”

Inget undantag från strejk för PTS

Tjänstemannastrejk avgörs på onsdag

Tjänstemannastrejk skjuts upp

Unionen: SVT uppmanar folk att bli strejkbrytare

Almega vill stoppa strejk för flexpension

Därför bråkar Almega och facken om flexpension

Almega granskar facket

Unionen utvidgar strejkvarsel

Svart i rutan om Unionen strejkar

Unionen och Sveriges Ingenjörer varslar om strejk

Nära strejk för tjänstemän

Tjänstemän laddar för konflikt

”Inte alls nära varandra om flexpension”

Tjänstemän laddar för storkonflikt