Martin Linder. Foto: Jessica Gow/TT

Unionen utvidgade sitt strejkvarsel på torsdagsförmiddagen och slår till mot bilprovningens olika företag inom Almega Tjänsteförbunden. Om strejken bryter ut måndagen den 18 april kommer ytterligare 1 350 medlemmar gå ut i strejk i en konflikt som totalt omfattar 10 000 tjänstemän.

Tvisten med Almega gäller flexpension/delpension. Både Unionen och Sveriges Ingenjörer har sedan tre år fått avtalad flexpension i de flesta avtal med Svenskt Näringsliv, men Almega sa nej i förra avtalsrörelsen.

Den varslade strejken mot flera av Almegas arbetsgivarorganisationer omfattar medlemmar i de båda förbunden, men torsdagens utvidgning gäller enbart medlemmar i Unionen eftersom Sveriges Ingenjörers avtal på området löper ut först sista april och fredsplikt råder för dem. De varslade strejken ser ut att bli den största konflikten i årets avtalsrörelse om den bryter ut. Till omfattning är den fyra gånger så stor som Byggnads varsel mot byggindustrin.

I en telefonintervju med Martin Linder, Unionens ordförande, beskriver han för Arbetet en lång process fram till de strejkvarsel som lagts på onsdagen och torsdagen:

– I denna avtalsrörelse har vi på alla sätt försökt lösa detta i förhandlingar med Almega och vi vill fortfarande lösa den vid förhandlingsbordet. Frågan reglerades i förra avtalsrörelsen med alla andra av våra motparter med undantag av Almega.

Unionen och Sveriges Ingenjörer har fört övergripande förhandlingar med Almega. När inte det lyckats beslutade förbunden i förra veckan att gå fram med förhandlingar på branschnivå. Tidigare gjorde de en förhandlingsframställan genom PTK till Svenskt Näringsliv för att få en lösning på högsta nivå.

– Till slut kommer man till vägs ände och där är vi nu.

Martin Linder poängterar att varken Unionen eller Sveriges Ingenjörer kräver något extra av Almega utöver de 2,2 procent som industriavtalet ger. Inom den ramen ska avsättningen till flexpension på 0,2 procent ske.

– Ja, exakt det vill vi uppnå också på Almegas område. Viktigast för oss är att få systemet med flexpension och den obligatoriska avsättningen i avtalet samt möjlighet att gå ner i tid när man närmar sig pensionen.

Unionens och Sveriges Ingenjörers strid för flexpension i tjänstesektorn har nu lett till det första varslet om sympatiåtgärder. Akademikerförbundet SRR varslar om strejk.

De medlemmar som arbetar på de företag som berörs av Unionens och Sveriges Ingenjörers varsel kommer också att gå ut i strejk om konflikten bryter ut. Det handlar om minst ett 50-tal SRR-medlemmar.

Almegas ledning kallar konflikten ”oansvarig och orimlig” och hävdar att varken företagen eller medarbetarna vill ha den obligatoriska flexpensionen.

Almega är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv och består att flera olika medlemsförbund inom tjänstesektorn. Dessa förbund och områden omfattas av varslen: IT- och Telekomföretagen, Svensk teknik och designföretagen, Almega Tjänsteföretagen branschområde Säkerhets- och serviceföretag, Almega Tjänsteförbunden, område Utveckling och tjänster, samt Medieföretagen Public Service-området.

LÄS OCKSÅ

Seko varslar om strejk

Unionen och Sveriges Ingenjörer varslar om strejk

Nära strejk för tjänstemän

Tjänstemän laddar för konflikt

”Inte alls nära varandra om flexpension”

Tjänstemän laddar för storkonflikt