Niklas Hjert. Foto: Fredrik Sandberg

Inför hotet om storkonflikt med tjänstemännen spelar arbetsgivarna i Almega ut ett nytt kort. Vi står nära varandra i tvisten om flexpension och borde kunna göra upp, hävdar de. – Vi står inte alls nära varandra, svarar Niklas Hjert, Unionen.

I måndagens Aftonbladet försökte Almegas vd Anna-Karin Hatt tona ner meningsskiljaktigheterna mellan arbetsgivarna och tjänstemännen i Unionen och Sveriges Ingenjörer.

I årets avtalsrörelse finns det största hotet om konflikt i striden om flexpension i tjänstesektorn. Unionen och Sveriges Ingenjörer mobiliserar för omfattande stridsåtgärder i denna fråga, som sammanlagt berör 125 000 tjänstemän.

Systemet med flexpension finansierat genom avtal har redan börjat byggas upp i industrin. Där sätts pengar av och är en del av avtalspensionen för tjänstemännen. Men i förra avtalsrörelsen 2013 sa Almega nej till en sådan lösning.

­– Vi har tagit till oss av det som våra fackliga motparter framfört till oss sedan förra avtalsrörelsen, skriver Anna-Karin Hatt i Aftonbladet.

Nu är Almega berett att sätta av 0,5 procent av lönen till flexpension, som facket kräver, men det ska vara i ett system där den enskilde får välja om de vill sätta av pengar till pension eller ha högre lön.

– Det enda som i dagsläget tycks skilja oss och facken åt är frågan huruvida medarbetarna själva ska få välja, skriver Hatt.

Hon hävdar att parterna står nära varandra och borde kunna hitta en bra lösning.

– Min uppfattning är att vi inte alls står nära varandra, säger Niklas Hjert, förhandlingschef i Unionen.

– Om individen sätter av en del av sin egen lön är det en helt annat sak än om vi sätter av i kollektivavtalet.

Båda fallen handlar om 0,5 procent och en minskning av löneutrymmet, men om det inte görs som en kollektiv avsättning kan det få egendomliga konsekvenser för individen, enligt Hjert.

– Ska en individ som får en mindre löneökning eller ingen alls behöva plocka av sin befintliga lön, frågar hans sig.

Vid nyanställningar kan den arbetssökande få beskedet att företaget betalar en viss lön och sedan få välja om en pensionsavsättning ska göras och den utgående lönen sänkas.

– Och vad händer om ett nytt företag tecknar kollektivavtal. Ska de anställda få mindre lön om de sätter av till flexpensionen?

LÄS OCKSÅ:

Tjänstemän laddar för storkonflikt