Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörer och Martin Linder, Unionen. Foto: Christine Olsson/TT

Unionen och Sveriges Ingenjörer varslar mot Almega. Anledningen är att tjänstesektorns arbetsgivare vägrar gå med på den flexpension som finns på industrins område sedan tre år. Omkring 10 000 tjänstemän tas ut i konflikten, som kan bli den störst i årets avtalsrörelse. – Nu laddar Unionens medlemmar för strejk, varnade förbundsordförande Martin Linder någon dag innan avtalen med Almega löpte ut sista mars.

Det varsel som Unionen och Sveriges Ingenjörer nu lägger är betydligt större än Byggnads varsel. Bryter konflikten ut blir den i omfattning den största i årets avtalsrörelse.

– Unionen har hela tiden varit tydliga med vilka åtgärder vi kommer att vidta för att få till ett avtal om flexpension. Kommer vi inte överens går medlemmarna ut i strejk. Vi är beredda. Det är ytterst en rättvisefråga för Unionens medlemmar, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder i ett pressmeddelande.

– Flexpensionen är mycket viktig. Den bidrar i hög grad till ett hållbart arbetsliv då vi behöver jobba allt längre upp i åldrarna, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer i ett pressmeddelande.

– Vi har försökt nå en uppgörelse förhandlingsvägen, men Almega har konsekvent vägrat att införa flexpension och vidhåller sin egen lösning – som i praktiken är en löneväxling. Därför ser vi oss nödsakade att varsla om konflikt.

Totalt finns drygt 105 000 av Unionens medlemmar på Almegas alla avtalsområden, varav 7 200 medlemmar omfattas av dagens varsel. Sveriges Ingenjörer har motsvarande 25 000 medlemmar på området och varslet omfattar närmare 1 400 medlemmar av deras medlemmar.

Almegas fem medlemsförbund som omfattas av varslet är IT- och Telekomföretagen, Svensk teknik och designföretagen, Almega Tjänsteföretagen branschområde Säkerhets- och serviceföretag samt Medieföretagen Public Service-området.

Redan i förra veckan ansåg Unionen och Sveriges Ingenjörer att tiden för förhandlingar löpt ut, men sedan dess har Unionen och Sveriges Ingenjörer skrivit på ett avtal för industrin. Det ger ytterligare avsättningar på 0,2 procent till flexpensionen, som infördes för industritjänstemännen i förra avtalsrörelsen.

Därefter tog förbunden ett nytt initiativ till förhandlingar i tjänstesektorn.

­– Det är orimligt att man inte ska ha flexpension bara för att man arbetar på ett företag som tillhör Almega, sa Martin Linder tidigare till Arbetet.

I det nya initiativet från Unionen och Sveriges Ingenjörer i måndags valde förbundet att förhandla med Almega på branschnivå. Tidigare har man försökt få en gemensam lösning för alla avtalsområden inom organisationen genom förhandlingar med Almegas högsta ledning.

Bakgrunden till konflikten: Almega vägrade i förra avtalsrörelsen att införa flexpension, som är tjänstemännens benämning på avtalade delpension. I årets avtalsrörelses har Unionen och Sveriges Ingenjörer prioriterat frågan som det viktigaste villkorskravet.

Tidigt i avtalsrörelsen stod det klart att detta kunde bli en konfliktfrågan. På Unionens kansli hade man aldrig tidigare mobiliserat så kraftfullt för en konflikt som nu. Sveriges Ingenjörer, som på de senaste 20 åren aldrig varslat för strejk, var också berett att slå till.

Redan i slutet av februari varnade de båda förbunden för att en storkonflikt kunde bryta ut i tjänstesektorn på grund av det låsta läget i pensionsfrågan.

– Vi är på väg in i en full konfrontation, sa Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen.

– Vi står i var sin ringhörna, sa Camilla Frankelius, förhandlingschef i Sveriges Ingenjörer.

Almega försökte genom ett utspel i början av mars krångla sig ut den låsta situationen. Då föreslog arbetsgivaren en helt individuell lösning. När individen erbjöds en löneökning skulle denne kunna välja att sätta av den del till delpensionen. Unionen avvisade direkt förslaget, eftersom det inte handlar om en kollektiv avsättning och därmed kunde ledat till en rad besynnerliga situationen för den enskilde.

– Ska en individ som får en mindre löneökning eller ingen alls behöva plocka av sin befintliga lön, sa Niklas Hjert till Arbetet när han hade avvisat arbetsgivarna förslag och beskrev olika invändningar.

LÄS OCKSÅ

Nära strejk för tjänstemän

Tjänstemän laddar för konflikt

”Inte alls nära varandra om flexpension”

Tjänstemän laddar för storkonflikt