STOCKHOLM 2014-06-10 Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson utanfˆr Arbetsgivarefˆreningen Almegas hus p Sturegatan 11 p tisdagen i Stockholm sedan hans delegation fÂtt ett nytt bud i den pÂgÂende avtalsstriden med varsel om utvidning av tÂgstrejk. Seko ‰r ett fˆrbund inom LO som organiserar bland andra anst‰lld i trafikfˆretag. Foto: Roger Vikstrˆm / TT kod 20020

Valle Karlsson. Foto: Roger Vikström/TT

Seko varslar om strejk vid en rad telekomföretag. Facket ser varslet som framtvingat: ”Almega har vägrat diskutera en enda fråga utöver en uppräkning av lönerna”.

LÄS OCKSÅ Almega: Sekos varsel kan drabba samhället hårt

På senare år har de fälttekniker som lagar och underhåller näten för telefon- och datatrafik fått allt större områden att täcka. De kan kallas ut att reparera akuta skador flera timmars resa från hemmet.

– Det finns exempel där våra medlemmar tvingas resa till jobb ända från Småland till Örebro på sin fritid, säger Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson. Det är ohållbart. Även om en reglering medför kostnader för företagen ser vi det främst som en arbetsmiljö- och säkerhetsfråga.

Seko:s krav på en reglering tar även stöd i en dom från EU-domstolen. Domen, som föll i höstas, slår fast att arbetstagare som reser från hemmet direkt ut till en kund på morgonen ska ha lön från det att de går hemifrån. Men Almega har varken velat diskutera restiderna eller andra krav på förändrade villkor, enligt Seko.

– Almega har till och med sagt att ”det krävs minst ett varsel för att vi ska tala om de här frågorna”, säger Valle Karlsson. Det är ett uselt sätt att förhandla, det gör att hela förhandlingssystemet undergrävs. Arbetsgivarna har mer eller mindre tvingat fram varslet.

Under tisdagen lämnade Almega ett förslag som hade karaktären av slutbud. Det innehöll en uppräkning av lönerna med 2,2 procent, men ingenting mer.

– Vi har försökt att vara konstruktiva, säger Valle Karlsson. När Almega velat hålla nere avtalets lägsta löner har vi varit redo att diskutera det, mot att medlemmarna får löneutveckling efter ett par år genom ett nytt steg i lönetrappan. Men Almega har sagt nej till allt.

Strejkvarslet omfattar teletekniker och fälttekniker som installerar och underhållet bredbandsnät, men också anställda i kundservice, callcenter och butiker.