Ordbråk har brutit ut mellan Almega och Unionen om hur Personuppgiftslagen bör tolkas. Unionen har hittills varslat om strejk för totalt 8 600 medlemmar inom Almega.

Förra veckan hörde oroade medlemmar i Unionen av sig då arbetsgivare, på varslade arbetsplatser, bett dem skriva på listor om facklig anslutning.

– Huruvida frågan om en person är medlem i en fackförening får ställas eller ej tänker vi inte gå in på. Däremot är vår rättsliga bedömning att det inte finns någon rätt för arbetsgivaren att få in dessa uppgifter, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

Han hänvisar till Personuppgiftslagen, paragraf 13, i vilken det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar medlemskap i en fackförening. Men Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega, gör en annan tolkning.

– Det finns undantag i lagen om det anses nödvändigt för arbetsrätten, säger han och hänvisar till paragraf 16.

Där står ”Känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter inom arbetsrätten”.

– Vi måste kunna bilda oss en uppfattning om hur många som kan gå ut i strejk. Det är inga konstigheter, vi har haft det i vår konfliktinformation i alla år, säger Jonas Stenmo.

Enligt Unionen kan Almegas agerande försätta enskilda anställda i en utsatt situation.

– Men vi uppfattar att när våra klubbar och medlemmar säger nej till namnlistor så släpper arbetsgivaren frågan, konstaterar Martin Wästfelt.