Foto: Jessica Gow/TT

Facken beviljar inte det undantag från strejk som statliga Post- och telestyrelsen begärde i helgen. Däremot kan Unionen, Seko och Sveriges Ingenjörer komma att bevilja undantag om företag söker dispens för specifika verksamheter.

Post- och telestyrelsen (PTS) begärde häromdagen att en rad verksamheter ska undantas från den strejk som Unionen, Sveriges Ingenjörer och Seko har varslat om inom it- och telekombranschen.

I dag, måndag den 18 april, har PTS begäran prövats i en nämnd med företrädare för LO, PTK och Almega. Nämnden kan bedöma om en konfliktåtgärd hotar vitala samhällsintressen.

Nämnden, som inte var enig, avvisade alltså PTS begäran.

– Post- och telestyrelsens begäran om undantag var mycket vid, säger Unionens chefsjurist Martin Wästfelt, som var en av PTK:s två representanter vid nämndens sammanträde. Den utgick från Post- och telestyrelsens uppdrag att skydda viktiga samhällsfunktioner. Med så breda undantag skulle knappt någon konflikt vara möjlig.

”Vitala samhällsintressen” är ett betydligt snävare begrepp än ”viktiga samhällsfunktioner”,  säger Martin Wästfelt. Exempel på vitala samhällsintressen är akutsjukvård och brottsbekämpande verksamhet.

I de fall där strejken verkligen kan hota vitala samhällsintressen får Almegas medlemsföretag gärna ansöka om dispens från strejken, betonar Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson, som var en av LO:s två representanter i nämnden.

– Vid nämndens möte uppmanade vi Almega att göra medlemsföretagen uppmärksamma på den möjligheten, säger Valle Karlsson. Vi kommer att ha en organisation för att hantera dispenser, och vi ska ha en generös inställning, förutsatt att företagen är noggranna i beskrivningen av varför de begär dispens.

Som exempel på vad ”vitala samhällsintressen” kan vara nämner Martin Wästfelt att mobiltelefoni slås ut i ett helt område eller att tåg blir stående därför att ett område är utan elektrisk ström.

Samtidigt anser Martin Wästfelt att det är bra att frågan om strejkens verkningar har retts ut. Nämnden passade på att påminna om att arbetsgivaren under en konflikt kan beordra skyddsarbete. Enligt Martin Wästfelt hade PTS inte noterat att den möjligheten finns.

Nämnden är en kvarleva från den tid då de statliga affärsverken hade en egen huvudorganisation, SFO, därför att de inte ville ingå i arbetsgivarorganisationer som tillhörde Svenskt Näringsliv eller föregångaren SAF.

LÄS OCKSÅ

Seko skjuter upp strejkvarsel

Seko varslar om strejk

Tjänstemannastrejk avgörs på onsdag

Tjänstemannastrejk skjuts upp

Unionen: SVT uppmanar folk att bli strejkbrytare

Almega vill stoppa strejk för flexpension

Därför bråkar Almega och facken om flexpension

Almega granskar facket

Unionen utvidgar strejkvarsel

Svart i rutan om Unionen strejkar

Unionen och Sveriges Ingenjörer varslar om strejk

Nära strejk för tjänstemän

Tjänstemän laddar för konflikt

”Inte alls nära varandra om flexpension”

Tjänstemän laddar för storkonflikt