Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörers förhandlingschef. Foto: Marcus Ericsson/TT

Det råder fredsplikt i pensionsfrågor, hävdar Almega, som har gjort en så kallad fredspliktsinvändning mot Unionens och Sveriges Ingenjörers strejkvarsel. Innan facken kan gå i strejk krävs nu ett beslut i Arbetsdomstolen.

Almega lämnade sin fredspliktsinvändning till Unionen och Sveriges Ingenjörer klockan 15 på torsdagen.

– Våra motparter har förklarat att det bara är genom en överenskommelse om kompletterande ersättningar till tjänstepensionen ITP som de varslade stridsåtgärderna kan undvikas, säger Almegas chefsjurist Jonas Stenmo i ett pressmeddelande. Men i de företag där ITP-planen gäller råder fredsplikt i pensionsfrågor.

– En märklig invändning, säger Unionens pensionsexpert Hans Norin. ITP-avtalet är ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Avtalet förutser redan att parterna på branschnivå kan förhandla om ytterligare avsättningar till tjänstepensionen, något som inte kräver godkännande från Svenskt Näringsliv och PTK. Och en sådan förhandling har vi fört med Almega – men vi har inte kommit överens.

Unionen ser Almegas fredspliktsinvändning som en ren förhalning av den strejk som Unionen och Sveriges ingenjörer har varslat om från och med klockan 12 måndag den 18 april. Facken får nämligen inte inleda konflikten förrän Arbetsdomstolen har fattat ett interimistiskt beslut om att fredspliktsinvändningen är ogiltig. Fackförbundens jurister arbetar nu med ett svar på fredspliktsinvändningen.

– Vi tolkar Almegas fredspliktsinvändning som att de försöker kasta grus i maskineriet. Vi betraktar invändningen som felaktig, säger Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius i ett pressmeddelande.

– Almega lämnade invändningen klockan 15 i dag, vilket gör att vi inte hinner begära ett beslut från Arbetsdomstolen förrän i morgon, säger Unionens chefsjurist Lars Åström.

Även om Arbetsdomstolen behandlar ärendet skyndsamt kan det ta några dagar.

– Arbetsgivarna gör det här i syfte att försena strejken och sänka stridsviljan, säger Lars Åström. Jag tror att effekten blir den motsatta, medlemmarna blir bara mer beslutsamma.

LÄS OCKSÅ

Därför bråkar Almega och facken om flexpension

Almega granskar facket

Unionen utvidgar strejkvarsel

Svart i rutan om Unionen strejkar

Unionen och Sveriges Ingenjörer varslar om strejk

Nära strejk för tjänstemän

Tjänstemän laddar för konflikt

”Inte alls nära varandra om flexpension”

Tjänstemän laddar för storkonflikt