Det saknas ”objektiva undersökningsfynd”. Med den motiveringen avslog Försäkringskassan tidigare många ansökningar om sjukpenning. Det kunde handla om utmattningssymtom eller exempelvis ME/CFS och kronisk smärta, alltså symtom som inte enkelt kan bevisas genom blodprov eller observationer vid ett läkarbesök. I stället baserades sådana sjukskrivningar ofta på den sjukas egna redogörelser. 

Något som alltså inte räckte, enligt Försäkringskassan. 

Men 2022 ändrades det tvärt. Då kom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som gällde en lärare som sjukskrivits för utmattningsdepression. Där klargjordes läget. Skulle det krävas objektiva fynd för att få rätt till sjukpenning? Domstolens svar blev nej, i alla fall inte vid psykiatriska tillstånd. Då ska läkarens bedömning kunna baseras på det patienten berättar. 

Fortfarande problem

Kvinnan fick rätt till sjukpenning. Men vem som vann målet är svårare att säga, för Försäkringskassan ändrade sig faktiskt före prövningen och ansåg att ansökan skulle ha beviljats från början. De ville också få det prövat för att veta vad som gällde.

Jimmy Laine poängterar att kammarrätten i två fall sedan dess hänvisat till domen för att visa att den även gäller mål som rör just ME/CFS.  

Så då var väl problemet löst och alla nöjda? Nej, absolut inte, enligt juristen Jimmy Laine på Myndighetsjuridik som företrädde läraren i det uppmärksammade fallet.

Han företräder nämligen även Anna, som Arbetet skrivit om. Hon har bland annat sjukdomen ME/CFS och har både nekats sjukpenning och blivit av med sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Den senare rök när hon följde myndighetens felaktiga information. 

Många avslag

Anledningen till att hon nekades sjukpenning från första början står i hennes beslut och påminner enligt Jimmy Laine om lärarens fall: ”Försäkringskassan konstaterar att en stor del av informationen i ditt läkarintyg består av information som du själv lämnat. Din läkare ska värdera de uppgifter som du själv lämnat”. 

– De använder inte längre begreppet objektiva fynd men innebörden är precis som tidigare, säger Jimmy Laine. 

Enligt honom upprepas nu samma problem som fanns före lärardomen. Försäkringskassan lägger för stor vikt vid att det saknas objektiva fynd, och fortsätter avslå på de grunderna, om än med andra ord.

– Det här är anmärkningsvärt. Folk blir av med sin sjukpenning på samma sätt som när det började 2014 och Försäkringskassan har uppenbarligen inte tagit till sig den här viktiga domen, säger Jimmy Laine. 

– Det blir i praktiken omöjligt för många med ME och utmattning att få sin ansökan beviljad. Det är otroligt många som fortfarande får avslag.

”I linje med domen”

Försäkringskassan skriver i ett mejlsvar till Arbetet att en helhetsbedömning ska göras när myndigheten prövar arbetsförmågan. Hänsyn ska då tas både till det som står i medicinska underlag och till ”övriga relevanta uppgifter i utredningen”. 

Precis som Jimmy Laine konstaterar Försäkringskassan att vissa sjukdomar och besvär är svåra för en läkare att verifiera genom så kallade undersökningsfynd. Men det är inte avgörande för myndighetens bedömning av rätten till sjukpenning, enligt Försäkringskassan som också skriver att de har ett internt stöd för de som ska handlägga sjukpenningärenden.

Det stödet går i linje med domen i Högsta förvaltningsdomstolen från 2022, skriver myndigheten. 

Lyssna på Arbetets podd Från Golvet