Yrsel och trötthet. Värk i rygg och ben samt stickningar och domningar i armar och händer. Allt det var symtom som Lars Karlsson utvecklade efter att ha blivit fästingbiten under ett arbetspass som masttekniker i skogarna utanför Borås 2013.

Röd ring på benet

Han minns tydligt pricken på benet i duschen efter arbetspassets slut. När han kom hem till jämtländska Bräcke några dagar efteråt uppmanade frun honom att kolla upp bettet på vårdcentralen.

Bettet hade alla de dåliga tecknen. De var stort, rött, och med en tydlig röd ring runt sig.

– Det var stort som en snusdosa ungefär. Så jag gick till hälsocentralen där läkarna startade en utredning. Men jag tänkte inte mer på det just då. I stället for jag i väg till nästa jobb, berättar Lars Karlsson för Arbetet.

For i golvet på kontoret

Strax därpå började symtomen komma. Hans minns själv ett möte med chefen någon månad efter besöket på vårdcentralen.

– Jag var inne på kontoret innan jag skulle i väg på en jobbresa till Mora. Jag vet att jag tänkte luta mig mot en vägg bakom mig. Jag for i backen direkt. Tydligen var väggen tre meter bort. Rumsuppfattningen var helt väck, säger Lars Karlsson.

Efter många prover och mätningar diagnosticerades han till slut med sjukdomen neuroborrelios, en form av borrelia som angriper nervsystemet. Sjukdomen har fört Lars från en aktiv tillvaro där han ofta arbetade 50–80 timmar i veckan, till ett stillsamt liv med mycket sängliggande.

– Jag har fått det förklarat som att sjukdomen klipper signalerna till hjärnan vilket får den att tro att något är fel. Jag blir lätt hjärntrött och får talsvårigheter. Värken gör att jag inte kan sova på nätterna. Jag är ändå glad för de stunder jag kan ta mig ut med hundarna, säger Lars Karlsson.

Fästingbett som arbetsskada förekommer

Enligt Lars Karlssons ombud, Anne Rajmic på LO-TCO Rättskydd, är det inte helt ovanligt med ärenden kopplade till fästingbett. Det som sticker ut i Lars Karlssons fall är att det aldrig var en fråga om att bettet hände under jobbtid.

– Oftast är det svårt att bevisa när bettet inträffat. Man kan hamna i frågor kring olika fästingsorter och var i landet det finns. Där har jag varit med om avslag. Men här var det sedan tidigare bevisat att det hade skett på jobbet, säger Anne Rajmic.

2017 fick Lars Karlsson också sitt ärende godkänt som arbetsskada. Livräntan omfattade dock endast omkring 10 procent av lönen eftersom Försäkringskassan ansåg att det fortsatt fanns en arbetsförmåga.

Tog sig tillbaka – sen kom symtomen med full kraft

Ett tag kunde han också arbeta. Först 25 procent, sen 50 och till slut 75. När han 2018 precis bestämt sig för att börja jobba heltid slog yrseln och den dåliga rumsuppfattningen till igen med full kraft.

– Jag fick inte klättra i master längre så därför jobbade jag som maskinist på en virkesterminal. En dag när jag lastade timmer slog det hårt som saten. Min dotter fick komma och hämta mig. Jag vet inte vilken sida av vägen vi körde hem på, minns Lars Karlsson.

“Har fått leva på skit och ingenting“

Tiden efter återfallet var tuff, både fysiskt och psykiskt. Enligt honom själv gick han från en smärtnivå på runt två på en tiogradig skala till tio av tio. I dag ligger smärtan och pendlar mellan sju och åtta.

Ekonomin har varit ett annat bekymmer. För att överleva har Lars fru tvingats ha två jobb.

– Vi har fått leva på skit och ingenting. Det har varit väldigt slitsamt, säger han.

Eftersom han inte kunde jobba alls längre sökte han om höjd livränta 2019 med hjälp av kurator på vårdcentralen samt en ombudsman på Seko. En ansökan som nekades av Försäkringskassan.

Men de gav sig inte. Tillsammans överklagade till Förvaltningsrätten. Även där förlorade de.

David mot Goliat

Först nu, i mitten på februari 2024 efter en rättsprocess som tagit flera år, har Kammarrätten i Sundsvall ändrat Försäkringskassans beslut. Det innebär att Lars Karlsson får livränta för hela sin förlorade inkomst fram tills pensionsåldern. Utöver det har han även rätt till utfyllnad från Afa Försäkring.

Exakt hur mycket pengar det rör sig om är ännu inte fastställt. Men eftersom han i dag är 50 år rör det sig om en betydande summa.

För Lars Karlsson själv är det dock beskedet i sig som är viktigast, snarare än nivån på ersättningen.

– Jag har inte trott för fem öre att jag skulle vinna. Det har varit David mot Goliat liksom. Men när de sa att vi vann, då kom faktiskt tårarna, säger han och fortsätter:

– Jag hade aldrig orkat driva det själv. Det är tack vare min fru, min kurator och Agneta på Seko som jag är här nu. Jag har aldrig varit med om att någon som stöttat så hårt, som lagt ner sådan energi. Jag är väldigt tacksam.

Fakta: Borrelia

Omkring 10 000 uppskattas drabbas av en borreliainfektion varje år. Det vanligaste tecknet på borrelia är en rodnad eller ring runt själva bettet.

Om infektionen drabbar nervsystemet kan man få så kallad neuroborrelios. Ungefär en sjättedel av alla som får borrelia får problem med nervsystemet. Vanliga symtom är smärtor, yrsel, och huvudvärk. De flesta blir dock återställda efter behandling med antibiotika.

Fakta: Livränta

Om man förlorar inkomst till följd av en arbetsskada kan man få livränta från Försäkringskassan. För att få livränta måste en läkare bedömt att arbetsskadan kommer att påverka inkomstförmågan under minst ett år framåt i tiden.

 Man kan som mest få livränta med 7,5 prisbasbelopp, vilket 2024 motsvarar 429 750 kronor.

Sedan 2007 har de som fått livränta efter att ha skadat sig på jobbet dalat kraftigt – något som föranlett en utredning med förslag på förändrade grundkrav.