Helena Sandén har varit sakkunnig i en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, rapporterar Tidningen Elektrikern.

Det är en rapport som utvärderat de studier som gjorts de senaste åren om arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i den övre rörelseapparaten. Den kompletterar en tidigare rapport från 2012. 

Den tidigare rapporten visade att det fanns vetenskapligt underlag för vissa samband mellan arbetsmiljö och besvär i nacke, axlar, armar och händer.

Risk för besvär och sjukdom

Den nya rapporten, som alltså gått igenom de senare årens studier på området, klargör att det tillkommit vetenskapliga studier som visar på en ökad risk att utveckla besvär och sjukdom för fler arbetsmiljöfaktorer, till exempel arbete med framåt-eller bakåtböjd nacke och arbetsställningar där överarmarna lyfts högt.

Ett av skälen till att en ny rapport nu tagits fram är att Försäkringskassan efterfrågat en sådan.

En viktig anledning till den nya rapporten är nämligen den koppling som finns mellan arbetsskadeförsäkringen och SBU:s rapporter. 

– Försäkringskassan ville ha en uppföljning, för de baserar sina arbetsskadebedömningar på vetenskaplig evidens och då använder de sig bland annat av SBU-rapporterna.

– Och en av de vanligaste arbetsskador de utreder är just muskuloskeletala besvär och sjukdomar, exempelvis smärta i nacke och axlar.

”Försäkringskassan kan ändra sig”

Tror du Försäkringskassans bedömningar nu kommer att ändras?
– Ja, definitivt. För nu finns ett större vetenskapligt underlag som pekar på ett samband mellan arbetsmiljön och besvär i nacke, axlar, arm och hand, vilket innebär att det sannolikt blir större chans att en arbetsskadeanmälan blir godkänd.

– Men det är viktigt att påpeka att sambandet finns på gruppnivå, och att det alltid sker en individuell bedömning.

Det var Helena Sandén som presenterade den nya SBU-rapporten under ett webinarium i början av september. Hon säger att då rapporten nu presenterats är det den som gäller. 

– Ja, den publicerades på SBUs hemsida i juni och sedan dess har Försäkringskassan möjlighet att ta del av innehållet och vid behov använda den i sina utredningar och bedömningar gällande arbetsskada.

Rapporten

Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar och händer

En systematisk översikt

Rapporten kompletterar en SBU-rapport från år 2012 med studier från de senaste åren.

114 studier ingick i den nya rapporten.

Nytt i studien

Personer som exponeras för följande faktorer i arbetet har ökad risk att utveckla besvär i nacke och nacke/axlar:

 • Arbete med framåt-eller bakåtböjd nacke
 • Arbetsställningar där överarmarna lyfts högt
 • Repetitiva rörelser med armen

Personer som exponeras för följande faktorer i arbetet har ökad risk att utveckla besvär i axlar:

 • Arbetsställningar där överarmarna lyfts högt
 • Repetitiva rörelser med armen

Personer som exponeras för följande faktorer i arbetet har ökad risk att utveckla subakromiell smärta:

 • Kraftkrävande arbete för nacke och axlar
 • Arbetsställningar där överarmarna lyfts högt
 • Repetitiva rörelser med armen

Personer som exponeras för följande faktorer i arbetet har ökad risk att utveckla besvär i armbågar och underarmar:

 • Kraftkrävande arbete för nacke och axlar
 • Kraftkrävande arbete för handleder och händer

Personer som exponeras för kraftkrävande arbete för nacke och axlar har ökad risk att utveckla ulnarisentrapment.

Personer som exponeras för följande faktorer i arbetet har ökad risk att utveckla besvär i handleder och händer:

 • Kraftkrävande arbete för handleder och händer
 • Arbete med handlederna i böjd eller vriden position
 • Repetitiva arbetsrörelser med handleden och handen
 • Spänt arbete, det vill säga kombination av höga krav och små möjligheter till kontroll eller inflytande i arbetet

Personer som exponeras för följande faktorer i arbetet har ökad risk att utveckla karpaltunnelsyndrom:

 • Kraftkrävande arbete för handleder och händer
 • Kraftkrävande arbete kombinerat med repetitiva arbetsrörelser

Observera att den nya rapporten är ett komplement till den tidigare rapporten från 2012 (SBU 210), för att få en heltäckande bild bör även resultaten från den tidigare rapporten tas med.

Artikeln är tidigare publicerad i Tidningen Elektrikern som tillsammans med Arbetet och sex andra titlar ingår i LO Mediehus.