Det räcker med ett litet misstag flera år tillbaka i tiden för att arbetssökande ska förlora sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, och rätt till sjukpenning. Det drabbade cancersjuke Stefan i Arbetets granskning.

Och ibland behövs inga misstag alls, det kan räcka med att följa råden från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, vilket sjukskrivna Susanne Beims fick erfara. 

Båda lever nu utan inkomst.

– Det är förfärligt. Konsekvenserna blir så oerhört allvarliga för dem som drabbas, och ofta har de inte ens gjort något fel, säger Niklas Altermark, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet. 

Han forskar om välfärdsstatens utveckling, och har tidigare skrivit boken Avslagsmaskinen, där han intervjuat både sjuka och anställda på Försäkringskassan om sjukförsäkringen. 

I sin forskning har han mött många som nekats sjukpenning för att Försäkringskassan anser att de kan jobba, samtidigt som Arbetsförmedlingen anser att de är för sjuka för att söka jobb. 

”Det finns inget utrymme att göra misstag”

De skrivs då, precis som Susanne Beims, in hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande med förhinder, utan att få information om de förlorar sin SGI och rätt till sjukpenning i framtiden. 

Många får också fel information när de vänder sig till myndigheterna för att ta reda på vad som gäller. 

– Det här är inte rättssäkert, inte acceptabelt i en rättsstat, säger Niklas Altermark. 

Hans forskning visar sjuka har en tung arbetsbörda i att förstå och hålla koll på komplicerade regler. Regelbördan blir dubbel om de också är arbetslösa. 

– De måste göra allt rätt. Det finns verkligen inget utrymme att göra misstag för den här gruppen. Kraven är orimliga, säger Niklas Altermark.

Han är kritisk till att Försäkringskassan länge tillämpat reglerna i sjukförsäkringen på ett allt för strikt och byråkratiskt sätt. 

”Gagnar inte möjligheterna att komma tillbaka i arbete”

Det kan i sin tur i alla fall delvis förklaras av att politikerna länge förespråkat hårdare tag och minskade kostnader för sjukförsäkringen. 

– På kort sikt så minskar ju sjukskrivningarna och kostnaderna när reglerna är hårda. Men tittar man på livsödena och människorna i det här så blir kostnaderna enorma. 

– Deras hälsotillstånd förvärras ofta av pressen, och det gagnar inte deras möjligheter att komma tillbaka i arbete. 

Han är också kritisk till människor fortsätter att falla mellan stolarna trots att glappet mellan Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens system var känt i många år.

– Det visar väl att politikerna inte är så angelägna om att lösa frågan. 

Tidigare ökade utförsäkringarna under många år. Den trenden stannade av under pandemin när Socialdemokraterna ändrade fokus från att ha styrt mot en striktare sjukförsäkring till att börja försöka lappa ihop socialförsäkringssystemet, säger Niklas Altermark. 

Nytt sätt att räkna SGI kan underlätta

Nu tycker han att sjukförsäkringsfrågan befinner sig ett slags limbo där inget händer.

– Det är fortfarande många som hamnar i kläm. Det är svårt att navigera i systemen och konsekvenserna för dem som drabbas är orimliga. Det eroderar tilliten till socialförsäkringssystemen. 

Den statliga utredning om ett nytt sätt att beräkna SGI som nu är ute på remiss ser han dock som en liten ljusglimt. Utredningen föreslår att SGI:n ska beräknas på tidigare inkomster i stället för att vara en uppskattning av framtida.

– Om det blir verklighet förlorar man inte hela SGI:n över en natt om man gör något fel och det skulle vara en bra förändring, säger han.

Så funkar SGI

  • SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som Försäkringskassan räknar fram och som avgör hur mycket sjukpenning eller föräldrapenning man kan få.  
  • För att få en SGI måste man ha arbetat och ha inkomster från ett arbete som kan antas pågå minst sex månader i följd.  
  • Den som inte längre arbetar kan i vissa fall skydda sin SGI, till exempel vid arbetslöshet, studier, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
  • Den som saknar SGI får ingen ersättning vid sjukdom eller vab, men ett grundbelopp på 250 kronor om dagen om de är föräldralediga på heltid.