Sedan 2007 har de som fått livränta efter att ha skadat sig på jobbet dalat kraftigt.

I december 2021 gav dåvarande socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) uppdraget att utreda statliga arbetsskadeförsäkringen till Dan Holke, tidigare chefsjurist på LO-TCO Rättskydd.

I går, 14 september, presenterades utredningens slutsatser under en pressträff tillsammans med äldre- och socialförsäkringsministern Anna Tenje (M).

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Minskning med 88 procent

Under träffen redogjorde Dan Holke för hur utvecklingen sett ut vad gäller beslut om livränta. Sedan 2007 handlar det om minskning på 88 procent – från drygt 6 000 beslut till strax under 900 förra året.

–  Så ser det inte ut i omvärlden, och både hos Afa och hos Arbetsmiljöverket har anmälda arbetsskador snarast ökat, sa Dan Holke under pressträffen.

Enligt utredningen är grundkraven för att få livränta för hårda.

Nuvarande regler strider mot läkaretiken

Utredningen föreslår därför att det så kallade varaktighetskravet, det vill säga att arbetsförmågan är nedsatt i minst ett år framöver, slopas. Enligt förslaget ska det i stället kortas till 180 dagar.

Samtidigt tar man bort kravet på att inkomstförlusten måste vara minst en femtondel för att beviljas livränta.

–  Det här är svårt för läkare att göra prognoser av hur en sjukdom utvecklas så långt framåt i tiden, och det står väl också litegrann i strid med läkaretiken, säger Dan Holke.

För att undvika att personer med misstänkt arbetsskada faller mellan stolarna lägger utredaren även ett förslag som innebär att Försäkringskassan alltid ska starta en livränteprövning den 551 sjukdagen.

Utredaren vill också höja taket i livräntan till drygt 46 000.

Ministern: Försäkringen har inte fungerat

Tanken är att förändringarna ska träda i kraft i juli 2024. Men frågan är om det finns en majoritet i riksdagen för förändringarna. Fackförbundet Unionen räknar med att arbetsskadeförsäkringen nu förändras.

– Att korta tidskravet till 180 dagar är ett välkommet förslag som Unionen räknar med att regeringen genomför nu, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen i en kommentar till Arbetet.

Martin Linder Unionen
Martin Linder, Unionen.

Trots att det var den förra regeringen som inledde utredningen utesluter inte socialförsäkringsminister Anna Tenje att ändra reglerna. Hon anser också att kraven i grunden varit för hårda.

– Försäkringen har inte fungerat så som den var avsedd. Det finns en anledning till varför den här utredningen kom till.