I augusti 2022 får Anna ett brev från Försäkringskassan. Där står att hon nekas sjukpenning och att hennes arbetsförmåga inte bedöms vara nedsatt.

Anna, som egentligen heter något annat, är 41 år gammal och har värk och trötthet av sin sjukdom ME. Hon har också allvarliga symtom efter en covid-infektion, så kallad postcovid. Men läkarintyget som hon lämnat in till Försäkringskassan baseras för mycket på hennes egna uppgifter och inte på läkarens undersökning och värdering av uppgifterna, menar myndigheten och avslår.

När Anna kommer till slutet av Försäkringskassans brev läser hon noggrant. Här står vad hon måste göra för att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, för att kunna få sjukpenning eller föräldrapenning i framtiden.: ”Anmäl dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen inom 25 arbetsdagar efter din sista dag med sjukpenning.”

Anna har inte haft sjukpenning – hon har ju fått avslag – men hon tolkar det som att 25-dagarsregeln gäller henne eftersom inget annat står. 

En anonym bild på Anna.

Pustar ut

Hon gör som det står, och faktiskt redan efter elva dagar. Eftersom hon var arbetslös före sin sjukskrivning var hon redan inskriven. Men nu ändrar hon sin status till aktivt arbetssökande.

Hon ber Arbetsförmedlingen att bekräfta datumet i skrift, hon ringer en handläggare på Försäkringskassan och dubbelkollar. Hon har gjort rätt, får hon höra. Så. Hon kan pusta ut.

Men det är en falsk pust, får hon veta mer än ett halvår senare. Då, när hon söker sjukpenning igen, upptäcker Försäkringskassan att hon inte skyddat sin SGI. Hon har inte följt reglerna.

Det är också nu hon får veta att en handläggare på Försäkringskassan råkat klippa in fel information i brevet. 

I det rätta textstycket hade det i stället stått att hon måste anmäla sig till Arbetsförmedlingen redan dagen efter att hon nekats sjukpenning.

– Att råka välja fel brevmall är mänskligt. Men då måste beslutet gå att ändra. Man pratar om att beslut måste vara rättssäkra, men handläggningen måste väl också vara det? säger Anna när Arbetet träffar henne.

”Oproportionerligt”

”Det beklagar vi djupt”, skriver Försäkringskassan när Arbetet frågar hur myndigheten ser på att de lämnat fel information till Anna.

Ändå kan de inte bara ändra beslutet, trots att det så uppenbart handlar om ett misstag.

”Sakförhållandena i ärendet råder det ingen tvekan om”, skriver Försäkringskassan till Arbetet efter att vi fått tillstånd från Anna att ställa frågor om hennes ärende.

”Sakförhållandena”, vilka är då de? Enligt Försäkringskassans verksamhetsområdeschef Andreas Stjernberg är det att Anna skrivit in sig som aktivt arbetssökande för sent.

Det spelar alltså ingen roll att Anna vänt sig till Försäkringskassan med viljan att göra rätt, fått information av myndigheten och gjort som hon blivit tillsagd. Ytterst är det hennes ansvar att hålla koll på reglerna, trots att Försäkringskassan skickade henne fel information.

– De tar ifrån mig SGI:n, kanske i hela mitt liv? Det är oproportionerligt och skapar en väldig stress. 

De felaktiga dokumenten som Anna fick.

Osäker framtid

Så säger Anna när Arbetet träffar henne i en vinterbister Stockholmsförort. Hon behöver hjälp att lyfta rullstolen uppför en trappa och blir under samtalet så trött att hon måste stänga ögonen och pausa en stund. 

Hon lever på sparpengar och på anhöriga. Ofta bor hon hos pojkvännen på en annan ort men hon är skriven i Stockholm. Här bor hennes mamma och det är också i Stockholm som postcovidbehandlingen hon behöver finns.

Framtiden är osäker och trots att hon nu är inskriven på Arbetsförmedlingen har hon inte hittat ett jobb hon kan ta. Därför har hon inte kunnat jobba sig till en ny SGI, det råd hon fått flera gånger från Försäkringskassan.

– Det känns som ett slag i ansiktet för mig som är kroniskt sjuk, att jag lätt kan jobba upp en ny SGI enligt dem.

Ingen föräldrapenning

Hon är samtidigt heltidssjukskriven av sin läkare. För sjuk för att jobba, enligt läkaren. För frisk för att få sjukpenning, enligt Försäkringskassan. Och inskriven som aktivt arbetssökande, för att hon är rädd för att något annat ska hållas emot henne i de rättsliga processer med överklaganden som pågår. 

När hennes arbetsförmåga utreddes av vården fick hon sitta vid en dator och beställa namnlappar åt läkare och annan vårdpersonal. Som ett fiktivt jobb. Hon klarade 6 av 37 uppgifter. Sedan skulle hon testa att dela ut post. När arbetsterapeuten såg Annas rullstol ställde hon in. 

– Jag är tävlingsmänniska så jag blev besviken att jag inte ens kvalificerade mig. Jag har blivit så utredd och samhället har lagt resurser på det men sedan spelar det ingen roll, säger Anna.

Vad är det då Anna gått miste om när hennes SGI ”nollades”? Förutom det omedelbara avslaget på ansökan om sjukpenning kan hon inte söka sjukpenning igen. Hon säger att de läkarintyg hon fått efter 2022 ligger på hög hos Försäkringskassan som nu inte kan handlägga dem.

För det andra får hon ingen föräldrapenning. Men det kanske ändå inte är relevant? Även om frågan är känslig ställer Arbetet den: Har hon och pojkvännen funderat på barn?

– Vi hade gärna velat ha barn. Men det går inte nu. Jag är för sjuk och en graviditet skulle kunna göra min sjukdom värre. Dessutom skulle min pojkvän få ta hela ansvaret. Både det ekonomiska och det praktiska.

Anna dricker te.

”Orättvist”

Försäkringskassan säger flera gånger till Arbetet att Anna borde söka skadestånd. Men här är utsikterna små, om man tittar på statistiken. Det ges nämligen bara för de ekonomiska skador som den sökande kan bevisa.

Anna har fått rådet av sin jurist att vänta med att söka skadestånd tills hon vet om hon får rätt i domstol. Nu väntar hon på besked om kammarrätten ska pröva hennes rätt till sjukpenning. Skulle hon få sjukpenning för perioden februari 2022 till slutet av augusti samma år får hon även tillbaka SGI:n. Då skulle nämligen glappet täckas.

Hon förlorade nyligen i förvaltningsrätten dit hon vänt sig om den nollade SGI:n. Men hon tänker försöka även i kammarrätten. 

Hon är osäker på om hon skulle få skadestånd, även om hon hoppas det. Men helst hade hon sluppit krånglet och fått chans att göra rätt från början.

– Det hade varit mycket enklare om de bara hade fixat det här med en gång. Nu hamnar bevisbördan på mig, det blir extremt mycket jobb och skapar en större osäkerhet. Det är orättvist helt enkelt. 

Hoppas få rätt

Det Anna hoppas på är att hon ska få rätt i de två rättsliga prövningar som nu är på gång. 

Men om Försäkringskassan inte kan ändra ett beslut som berodde på ett mänskligt litet slarvfel, kan de då inte bara ändra reglerna? Försäkringskassans rättschef Marie Axelsson skriver i ett mejl till Arbetet att det är en stor fråga som ”innehåller mängder med olika gränsdragningsfrågor, när har det blivit fel, hur ska vi utreda detta, i vilka fall ska vi rätta och när saknar det betydelse?”

Anna vill säga en sista sak. Så att inte läsarna får för sig att hon är ett unikt fall, kanske till och med det enda.

– Skriv inte att jag hamnat mellan stolarna. Jag är inget undantag. Det är helt enkelt kass kvalitet på de där stolarna.

Så funkar SGI-skydd och sjukpenning

Din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, skyddas under tiden Försäkringskassan utreder din rätt till sjukpenning.

Arbetslös?

Den som fått sjukpenning men inte längre får det har 25 dagar på sig att anmäla sig som aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen från sista dagen med sjukpenning. 

Den som fått avslag på sjukpenning och alltså inte fått någon ersättning under sin sjuktid måste däremot anmäla sig som aktivt arbetssökande första vardagen efter att beslutet från Försäkringskassan kommit. 

Jobbar?

Den som fått sjukpenning måste gå tillbaka till jobbet första vardagen efter sista dagen med sjukpenning.

Samma gäller för den som fått avslag på sjukpenning och inte fått någon ersättning.

Obs! Det här är vad som generellt gäller, men det finns också undantag.

Lyssna på Arbetets podd Från Golvet