Den 24 februari 2022 startade Ryssland krig i Europa. Medan omvärlden ännu var i chock ägnade sig Ukrainas fackföreningar åt att organisera. 

Flera fackförbund började omgående leverera humanitär hjälp, både åt sina egna medlemmar och åt de miljontals civila som flydde Rysslands bomber.   

Snart samordnades det humanitära arbetet i det tvärfackliga nätverket Trade Union Lifeline. 

Nätverkets snabbfotade arbete har hyllats internationellt och har stöttats av fackföreningar i bland annat USA, Storbritannien och Tyskland. 

Från Sverige har Fackförbundet ST, Palmecentret och Union to union bidragit.   

Fick Anna Lindh-priset

I juni tilldelades Trade Union Lifeline ett särskilt pris av Anna Lindhs minnesfond för sina ”beundransvärda hjälpinsatser”.

Nu uppmärksammar Trade Union Lifeline i sin tur Arbetet Globals rapportering om den ryska invasionen och de ukrainska fackens roll. 

”Oändlig tacksamhet […] för informationsstödet”, står det på ett diplom som levererats från Ukraina.

Förstärkt bevakning av Rysslands krig

Arbetet Global har under året haft förstärkt bevakning av Ukraina, med egna korrespondenter på plats i flera omgångar. 

Rapportering har handlat om vardagen mellan flyglarmen och om hur järnvägsarbetare evakuerar flyktingar från krigszonerna. Men även om hur konflikten fortplantat sig in i internationella fackliga sammanhang – där Putinlojala organisationer skapat splittring.  

Dessutom har Arbetet Global bevakat hur arbetsrätten i Ukraina inskränks med hänvisning till krigslagar, och hur undantagstillståndet begränsat fackens möjlighet att protestera.  

I mars 2022 inleddes även ett samarbete med den oberoende ukrainska nyhetssajten Kyiv Independent vars artiklar Arbetet Global översatt till svenska.

”Blev överraskad och rörd”

Arbetet Globals redaktör Ivar Andersen tog emot diplomet av Ivanna Khrapko, aktivist från Trade Union Lifeline som tidigare skrivit dagbok från kriget.   

– Jag blev överraskad och rörd, men också en smula besvärad. Som journalist känns det konstigt att få diplom enbart för att göra sitt jobb, säger han. 

– Men i slutänden bestämde jag mig för att ta deras tack för vad det är. En väldigt fin komplimang från en grupp människor som riskerar livet för att ge humanitär hjälp.