Det är krig i Europa. Två och en halv vecka har gått sedan Ryssland attackerade Ukraina. Våra flöden fylls av rapporter från fronten och vittnesmål från de som flyr.  

Arbetet Global har sedan invasionen inleddes rapporterat om läget för Ukrainas fackföreningar, internationellt solidaritetsarbete och avgångskrav mot Putinlojala pampar. Nu förstärker vi bevakningen ytterligare. 

Utökad bevakning av Ukraina

Tack vare ett extra informationsstöd från fackens biståndsorganisation Union to Union får vi nu möjlighet att rapportera om hur invasionen drabbar Ukrainas fackföreningar och demokratiska civilsamhälle.

Och – förstås – hur kriget slår mot vanliga ukrainare och deras försörjning. 

Redan nu har vi förstärkt redaktionen med extra bemanning. Inom kort kommer flera satsningar att presenteras.

Hög humanitär kostnad

Kriget är en extraordinär händelse med skyhög humanitär kostnad och politiska konsekvenser vi ännu inte kan överblicka. Med människor i fokus kommer Arbetet Global bevaka de frågor som riskerar att hamna i skymundan av krutrök och världsledares utspel.

Journalistiken i fackförbundspressen skiljer sig till viss del från andra nyhetsmediers. Det handlar om ett annat perspektiv och ett annat uppdrag. 

Rysslands invasion ritar om kartan

Det är viktigt att följa utvecklingen i de rysk-ukrainska förhandlingarna. Det är viktigt att rapportera om de militära förflyttningarna. Och det gör nyhetsbyråer och rikstäckande redaktioner förtjänstfullt.  

Vi har en annan ingång. I stället för att börja med elitkällorna börjar vi med vanliga människor. I stället för att beskriva världen uppifrån börjar vi från golvet.  

Invasionen av Ukraina ritar om kartan, kastar tidigare planer över ända. Men kärnan i vår journalistik förblir densamma. Det kan inte Putin ändra på.