Internationella journalistfederationen (IFJ) är journalisternas globala fackförbund och en stark röst för pressfrihet. 

Men i samband med Rysslands invasion av Ukraina har en spricka uppdagats i organisationen. 

IFJ:s vice ordförande Timur Shafir, från det ryska journalistfacket RUJ, har offentligt stöttat de censurregler Kreml har infört i anslutning till invasionen, något som Journalisten tidigare rapporterat om. 

I en intervju ställer sig Shafir bakom att mediemyndigheten Rozkomnadzor tvingar ryska medier att avpublicera artiklar som beskriver landets invasion av Ukraina som en invasion, ett krig eller ett angrepp.

Kräver fackledares avgång

Nu gör de nordiska journalistförbunden gemensam sak. I ett öppet brev till IFJ kräver de att Shafir avsätts.   

– Jag kan inte se några tveksamheter i det han har uttryckt eller några förmildrande omständigheter, säger svenska Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

– Det är oförenligt att ha de åsikterna och samtidigt stå för oberoende journalistik. Han är inte en representant vi kan ställa oss bakom som vice ordförande i vår internationella organisation. 

Ryskt fack stöttar censur

På sin sajt beskriver det ryska journalistfacket RUJ, där Shafir är generalsekreterare, kriget som en ”särskild militäroperation”.

RUJ anser också att EU:s beslut att förbjuda de ryska propagandakanalerna RT och Sputnik att sända i unionen kränker de mänskliga rättigheterna.

Ett internationellt upprop mot kriget har fått stor spridning bland pressfrihetsorganisationer och undertecknats av snart nog alla IFJ:s medlemmar.

Men RUJ finns inte med bland undertecknarna. I stället representeras Ryssland av det oberoende och relativt nystartade journalistfacket JMWU, som än så länge enbart är medlem i Europeiska journalistfederationen (EFJ).

Kan RUJ vara kvar i det internationella journalistfacket?  
– Det är en diskussion jag ser att vi kommer att behöva ha, säger Ulrika Hyllert.

– I Norden har vi för ett antal år sedan brutit samarbetet med RUJ av just skälet att de har för täta band till staten och är styrda på ett sätt som vi inte ser som rimligt om man arbetar med pressfrihetsfrågor.

Pressfrihet i Ryssland

Under senare år har flera nya, godtyckligt formulerade, lagar införts som allvarligt inskränker pressfriheten i Ryssland.

Ryssland har bland annat kriminaliserat ”extremistiskt innehåll” samt ”bristande respekt för samhället, regeringen, statssymboler, grundlagen och regeringens institutioner”. 

Ryska journalister som arbetat åt internationella medier kan stämplas som utländska agenter, vilket innebär svåra begränsningar i såväl vardagen som yrkesutövningen. 

I samband med invasionen av Ukraina har mediemyndigheten Rozkomnadzor förbjudit ryska medier att använda orden invasion, krig eller angrepp för att beskriva kriget.

I Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex kommer Ryssland på plats 150 av 180 länder.